Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 3,7% w strefie euro i o 3,3% w całej UE.