Decyzje Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Anglii nie zaskoczyły. W obu przypadkach stopy procentowe pozostały niezmienione. Komentarz Mario Draghiego po decyzji EBC umocnił wspólną walutę. Polski złoty nadal pozostaje stabilny.

Wczorajsza decyzja Rady Prezesów EBC okazała się zgodna z oczekiwaniami - główną stopę procentową pozostawiono na poziomie 0,75%. Mario Draghi podkreślił, że decyzja została podjęta jednomyślnie, czyli obniżka nie była w ogóle rozważana. W efekcie mocno zyskała na wycenie europejska waluta, kurs EUR/USD osiągnął poziom 1,3250.

Na decyzję zareagował także rynek długu. Zainteresowaniem cieszyły się zarówno obligacje Włoch, jak i Hiszpanii, których rentowności spadły ze względu na zwiększony popyt. Rentowność polskiego długu nadal pozostaje na bezpiecznym poziomie, 10-letnie obligacje pozostają poniżej 4%.

Na konferencji prasowej Mario Draghi powiedział, że cały 2013 rok będzie mijał pod znakiem spowolnienia, ale pod koniec roku powinny pojawić się pierwsze oznaki ożywienia. Zaznaczył, że europejska gospodarka jest słaba, ale wskaźniki wyprzedzające koniunktury są stabilne, co może znaczyć, że znajdujemy się na dnie dołka koniunkturalnego.

Ogólna retoryka wypowiedzi szefa EBC była pozytywna. Podkreślił on, że nie trzeba już obniżać stóp w celu pobudzenia gospodarki. Tym samym dał sygnał, że politycy nie mogą liczyć na to, że pobudzanie gospodarki będzie odbywało się głównie za pomocą polityki pieniężnej. W dłuższej perspektywie niezbędne są reformy strukturalne, które poprawiłyby konkurencyjność europejskiej gospodarki w ujęciu globalnym.

Wczoraj oprócz decyzji banków centralnych w kalendarzu ekonomicznym nie było istotnych publikacji. W USA pojawiły się dane na temat liczby złożonych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych - odczyt wyniósł 371 tys. i okazał się nieznacznie gorszy od oczekiwań. Dzisiaj przed południem pojawią się dane z Wielkiej Brytanii odnośnie produkcji przemysłowej, natomiast o 14:30 poznamy bilans handlu zagranicznego USA (prognoza: -41,3 mld USD).

Marcin Rogalski – specjalista cash managment w Internetowykantor.pl