Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych nie powinna być zaskoczeniem dla rynku, który spodziewa się cięcia stóp o 25 punktów. Po decyzji - jeśli będzie zgodna z oczekiwaniami - złoty może się lekko osłabić, natomiast w dalszej części dnia na rynku może pojawić się większa zmienność, oceniają ekonomiści.

„Prezes Belka już na grudniowej konferencji prasowej zapowiedział kontynuację obniżki stóp procentowych w styczniu, więc decyzja, by dziś obniżyć stopy procentowe nie będzie dla rynku zaskoczeniem. Ze względu na podział opinii dotyczących skali spowolnienia gospodarczego i zagrożenia ze strony wysokiej - chociaż w zasadzie już jedynie historycznie wysokiej - inflacji, spodziewam się obniżenia stóp procentowych jedynie o 25 punktów bazowych. Większa obniżka stóp procentowych byłaby zaskoczeniem i prawdopodobnie osłabiłaby złotego tuż po decyzji" – poinformował główny ekonomista DZ Banku Janusz Dancewicz.

W jego ocenie, konferencja prasowa RPP będzie ważnym punktem dnia, bowiem część uczestników rynku zastanawia się nad możliwością pauzy w cyklu obniżek stóp procentowych i jakiekolwiek wzmianki o takiej pauzie doprowadziłyby z kolei do umocnienia złotego.

„Moim zdaniem Rada jest zbyt podzielona, aby uzgodnić większą obniżkę stóp procentowych – obniżka o ćwierć punktu procentowego to jedyny kompromis na jaki stać obecnie Radę. Podsumowując: spodziewam się obniżki o 25 bps, niewielkiego osłabienia złotego tuż po decyzji i większej zmienności na rynku walutowym pod koniec dnia, po konferencji Rady" –poinformował Dancewicz.

Brak istotniejszych publikacji makro w środę, zdaniem ekonomisty, skazuje rynek EUR/USD na sygnały techniczne. Dzisiejsza publikacja wyników produkcji przemysłowej Niemiec może zapewnić jedynie krótkoterminową reakcję - im gorsze dane, tym większe szanse na spadek EURUSD. Większe ruchy na rynkach są spodziewane jutro podczas wystąpienia prezesa ECB po posiedzeniu banku.