Środowy, poranny handel na złotym przynosi stabilizację notowań polskiej waluty przed zaplanowaną na dzisiaj decyzją RPP w zakresie stóp procentowych.

Polska waluta wyceniana jest przez inwestorów następująco: 4,108 PLN za euro, 3,138 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,395 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu spadły i wynoszą obecnie 3,764% w przypadku benchmarkowych obligacji 10-letnich.

Zgodnie z wczorajszymi prognozami ostatnie spadki w wycenie polskiej waluty uległy wyhamowaniu, a aktualnie obserwujemy parogroszowy ruch korekcyjny. Odreagowanie na złotym wspierane jest również sytuacją na szerokim rynku, gdzie notowania eurodolara ustabilizowały się po ostatnich spadkach. Należy, jednak pamiętać, iż aktualna korekta na PLN odbywa się przy zmniejszonej aktywności uczestników rynku, którzy wyczekują już sygnałów dotyczących dalszego luzowania polityki monetarnej.

Kluczowym wydarzeniem w trakcie dzisiejszej sesji na złotym będzie decyzja RPP dotycząca stóp procentowych. Konsensus rynkowy zakłada obniżkę o 25pb., jednak nie brak głosów, iż gremium decyzyjne może zdecydować się na mocniejsze dostosowanie polityki monetarnej. Warto również zwrócić uwagę na ostatnie „naciski” na RPP ze strony MF – Minister Rostowski we wczorajszym wystąpieniu w Senacie powiedział, iż „ma nadzieje, że cykl obniżek stóp będzie trwał”. W podobnym tonie wypowiadał się ostatnio prezes NBP, Marek Belka wskazując, iż po prawie pewniej styczniowej obniżce należy liczyć się z dalszym luzowanie polityki monetarnej w kolejnych miesiącach.

Z rynkowego punktu widzenia jesteśmy świadkami dość ciekawej sytuacji, gdzie inwestorzy na rynku polskiego długu pozycjonują się przed ewentualnym cięciem o 50pb., podczas gdy złoty nieznacznie umacnia się w ślad za długiem. Teoretycznie przynajmniej spekulacje o mocniejszym luzowaniu i „gra” pod taki scenariusz na rynkach powinna prowadzić do spadku atrakcyjności inwestycji w polską walutę. Praktycznie jednak poprzednie decyzje o obniżeniu stóp procentowych nie wywoływały mocniejszych ruchów na wycenie złotego w skali dłuższej niż parę godzin.

Wskazuje to, iż jeżeli będzie świadkami oczekiwanej dostosowania polityki monetarnej, jedynie, o 25pb. to uwaga uczestników obrotu na złotym ponownie skieruje się na rynek bazowy (EUR/USD) i jutrzejsze posiedzenie EBC.

Z technicznego punktu widzenia zgodnie z założeniami poziom 4,125 EUR/PLN okazał się na tyle silnym oporem, iż jesteśmy świadkami ok. 2-groszowej korekty w kierunku 4,10 EUR/PLN. Tradycyjnie po samej decyzji RPP reakcja rynku może pozostać ograniczona, a podwyższoną zmienność zaobserwujemy dopiero w trakcie konferencji prasowej Marka Belki ok. godz. 16:00.

Konrad Ryczko