Nowy premier Japonii, Shinzo Abe, jeszcze raz podkreślił konieczność przeciwdziałania deflacji. Rząd Japonii oraz BoJ rozpatrują podpisanie porozumienia ws. prowadzenia wspólnej polityki mającej na celu osiągnięcie rocznej stopy inflacji w wysokości 2 proc. (obecnie jest to 1 proc.) oraz stabilny wzrost zatrudnienia. Japońskie media sugerują, że w umowie nie będzie określony sposób oraz ramy czasowe osiągnięcia przez BoJ tego celu. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie podjęta w trakcie najbliższego posiedzenia władz monetarnych (22 stycznia).

Dziś nad ranem media podały informację o tym, że Japonia będzie kupowała obligacje emitowane przez ESM. Decyzja ta, to część planu premiera Abe, który ma na celu osłabienie jena. W Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się dziś sezon wyników, zgodnie z tradycją jako pierwsza swoje wyniki za IV kw. opublikuje Alcoa. Ponadto poznamy wartość wskaźnika NFIB Small Business Opitmism, który odzwierciedla nastroje w sektorze małych przedsiębiorstw (do 250 zatrudnionych). Jego ostatnia wartość to 87,5 pkt., a rynek prognozuje niewielki spadek (do 87,2 pkt.).

Niemcy: Słabsze dane z sektora przemysłowego

Publikowane dziś dane dotyczące niemieckiej gospodarki pokażą będą potwierdzeniem tego czy „miękkie” dane (indeksy wyprzedzające) dobrze obrazują sytuację w tamtejszym sektorze przemysłowym. Indeks instytutu Ifo wskazuje na polepszenie perspektyw gospodarczych. Kolejną odpowiedź dadzą dane o zamówieniach przemysłowych. Konsensus prognoz zakłada, że zamówienia w listopadzie były o 1,4 proc. mniejsze niż w październiku i nie jest to bardzo zaskakujące w kontekście przedłużającej się dekoniunktury w państwach peryferyjnych, ponieważ ich łączny udział w obrotach towarowych Niemiec to 10,3 proc.

Strefa euro: Dalszy wzrost bezrobocia

Poziom stopy bezrobocia w Eurolandzie będzie nadal rosnąć – tak przynajmniej zakłada konsensus prognoz rynkowych, który wskazuje na wzrost w listopadzie o 0,1 pkt. proc., czyli do 11,8 proc. Dalszy wzrost jest nieunikniony ze względu na efekty sezonowe, jednak trzeba pamiętać, że tak wysokie poziomy są barierą dla reform strukturalnych: wraz ze słabym rynkiem pracy spadnie sprzedaż detaliczna (w październiku zmniejszyła się o 3,6 proc. w ujęciu rocznym), a w ślad za nią, przychody z podatków pośrednich, które zagrożą uzdrowieniu finansów publicznych. O 11:00 Komisja Europejska opublikuje szereg wskaźników wyprzedzających dla producentów, konsumentów i sektora usług.

Marcin Pietrzak