Rentowności polskiego długu ponownie wzrosły i wynoszą aktualnie 3,909% w przypadku obligacji 10-letnich.

Zgodnie z wczorajszą prognozą jesteśmy świadkami próby wygenerowania mocniejszej korekty na złotym. Analogiczny scenariusz obserwujemy również na rynku polskiego długu, gdzie wczorajszy brak aukcji dodatkowej (sprzedaż DS/WS) odebrany został przez uczestników rynku jako negatywny sygnał spadku zainteresowania polskimi obligacjami. Podobnie jak w ostatnich tygodniach wyraźnie utrzymana zostaje korelacja pomiędzy rynkiem złotego, a wyceną obligacji sugerując, iż za aktualnym spadkiem kwotowań polskiej waluty stać może kapitał zagraniczny redukujący swoją ekspozycję na polskie aktywa.

Równocześnie podstawowym czynnikiem wywierającym presję podażową na złotego są obecnie kwotowania eurodolara, który w trakcie wczorajszej sesji dynamicznie zniżkował w kierunku 1,3030 USD. Inwestorzy, poza trwającą realizacją zysków z przedświątecznych rajdów, negatywnie zareagowali na bardziej jastrzębie w wymowie minutes z ostatniego posiedzenia FOMC, wskazujący, iż część gremium decyzyjnego rozważa rozpoczęcie strategii wyjścia (exit strategy) z programów luzowania ilościowego FED.

W przypadku rynku złotego potencjalna korekta pozostaje aktualnie ograniczona z uwagi na zaplanowane na następny tydzień posiedzenie RPP, gdzie większość uczestników rynku spodziewa się decyzji o obniżeniu stopy procentowej o 25pb, skupiając swoją uwagę na komunikacie po posiedzeniu, który wskaże na ile realne jest kontynuowanie luzowania polityki monetarnej w kolejnych miesiącach.

W trakcie dzisiejszego handlu brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z rynku krajowego, stąd uwaga inwestorów skierowana będzie na wydarzenia i odczyty z szerokiego rynku. Przed południem najważniejszymi wskazaniami będą odczyty usługowych indeksów PMI dla krajów Strefy Euro, a od godz. 14:30 uwaga inwestorów skupi się na wskazaniach ze Stanów Zjednoczonych, które rozpatrywane będą w kontekście wczorajszych zapisków (minutes) z ostatniego posiedzenia FOMC.

Z rynkowego punktu widzenia na rynku złotego nastąpiło oczekiwane wybicie krótkoterminowej konsolidacji z zakresu 4,06 – 4,08 EUR/PLN sugerując, iż aktualnym poziomem docelowym dla tego impulsu są okolice 4,11 EUR/PLN. Równocześnie poranne wyhamowanie spadków na rynku bazowym (EUR/USD) chwilowo zmniejszyło dynamikę tego ruchu dając możliwość wygenerowania nieznacznej korekty w kierunku przebitego 4,08 EUR/PLN.

Konrad Ryczko