Zdaniem analityków największej chińskiej gazety Renmin Ribao, decyzję tę spowodowały duże wahania cen węgla w ostatnich latach. Przy wzroście cen pozostałych surowców energetycznych i kosztów produkcji spadała rentowność kopalń, a obowiązujące ceny sprzedaży węgla były podnoszone.

Dotychczas cenę węgla ustalano odgórnie raz w roku w czasie spotkania organizowanego przez Komisję Rozwoju Kraju i Reform z przedstawicielami towarzystw skupiających producentów węgla. W myśl zawieranej każdorazowo umowy firmy górnicze miały obowiązek sprzedaży określonych ilości węgla elektrowniom po cenach niższych od cen rynkowych. Miało to zapewnić stałe dostawy surowców energetycznych i uchronić kraj przed przerwami w dostawach energii elektrycznej.

Rada Państwa decyzję dot. rynkowych cen na węgiel energetyczny motywuje zbliżeniem się ceny rynkowej do negocjowanej oraz potrzebami rynkowymi i koniecznością wprowadzenia zasad zdrowej konkurencji. Władza centralna zastrzegła sobie jednak prawo interwencji, jeżeli po pierwszym półroczu ceny węgla wzrosną powyżej 5 proc. Niektórzy analitycy interpretują to jako ustępstwo na rzecz wielkich producentów energii elektrycznej, którzy obawiają się gwałtownego wzrostu kosztów produkcji.

"Rząd chce uniknąć sytuacji, w której wielcy producenci energii będą ponosić coraz wyższe koszty związane z produkcją energii, podczas kiedy w sieci energetycznej ceny nadal będą ustalane odgórnie przez instytucje państwowe" - powiedział gazecie Shanghai Daily Armand Cao, dyrektor Martec Group.