Dzień wczorajszy nie był obfity w odczyty makroekonomiczne. Jedyne ważne dane napłynęły do nas z USA. O godzinie 14.30 poznaliśmy Produkt Krajowy Brutto za III kwartał w ujęciu rocznym. Okazał się on lepszy od szacunków analityków. W poprzednim kwartale amerykańska gospodarka rozwijała się w tempie 3,1%, wobec oczekiwań oscylujących na poziomie 2,7%. Odczyt wprowadził optymizm na rynek i odwrócił kilkudniowy trend wzrostowy na parze EUR/USD.

Optymizmu na rynkach nie zdołały zepsuć wskazania z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się nieco gorsze od oczekiwań. W poprzednim tygodniu liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych była większa o ok. 3 tys. od rynkowego konsensusu i wyniosła 361 tys. Taki odczyt nie powinien niepokoić inwestorów. Amerykański rynek pracy historycznie cechuje się niższą aktywnością w ostatnich miesiącach roku.

Nie najgorzej ma się amerykański rynek nieruchomości. W listopadzie ożywiła się znacząco jego wtórna część. Sprzedaż domów wyniosła 5,04 mln wobec szacunków mówiących o poziomie 4,88 mln. Imponuje również dynamika tego wzrostu, która w ujęciu miesięcznym wyniosła ponad 5%. Podkreślić należy, że dobra kondycja rynku nieruchomości trwa już od kilku miesięcy, co wskazywać może na faktyczne wyjście z kryzysu w tym obszarze.

Dzisiaj czeka nas ostatni dzień „pełnego” handlu. Co prawda w poniedziałek handel również będzie miał miejsce na rynkach walutowych, jednak w praktyce ograniczy się on do kilkugodzinnej obecności graczy na rynku, co powinno przełożyć się na jeszcze niższą zmienność.

Dziś, podobnie jak w trakcie całego tygodnia, kalendarz makroekonomiczny jest niemal pusty. Uwaga inwestorów powinna być skupiona na danych dotyczących sprzedaży detalicznej w Polsce. Zostaną one zaprezentowane o godzinie 10.00 i dotyczyć będą poprzedniego miesiąca. Również ciekawe dane napłyną do nas zza oceanu. O godzinie 15.55 poznamy finalny odczyt indeksu Michigan za grudzień. Zdaniem analityków jego wartość wyniesie 74,5 pkt (wobec 82,7 w listopadzie), co świadczyłoby, że amerykańskie gospodarstwa domowe w grudniu niezbyt optymistycznie oceniały sytuację gospodarczą.

Michał Iskat - Specjalista Cash Management w Internetowykantor.pl