W trakcie sesji azjatyckiej kurs EUR/USD podlegał bardzo małej zmienności. Obecnie notowania oscylują przy 200- godzinowej średniej kroczącej i poziomie 1,30. Polska waluta od rana oddaje część wczorajszych zysków. Kurs EUR/PLN zbliża się od dołu do 4,09, a USD/PLN do 3,1450. Pomimo poprawy kluczowych danych z amerykańskiego rynku pracy w ostatnim miesiącu, stopa bezrobocia utrzymuje się powyżej poziomu akceptowalnego przez Rezerwę Federalną. Presja inflacyjna natomiast pozostaje bardzo niska z PCE core w październiku na poziomie 1,6 proc. r/r.

Ponadto wejście w życie wraz z początkiem nowego roku cięć wydatków i podwyżkek podatków (nawet w złagodzonej formie) spowolni tempo wzrostu gospodarczego. Uważamy, że Fed nie zaryzykuje załamania ostatniego ożywienia w amerykańskiej gospodarce i zdecyduje się na wprowadzenie dodatkowego bodźca monetarnego. Prawdopodobnie zastąpiona zostanie, kończąca się w tym roku operations twist (program skrócenia terminu zapadalności długu publicznego poprzez skupu długoterminowych papierów i emisji krótkoterminowych) niesterylizowanym skupem rządowych obligacji.

Najważniejszym pytaniem pozostaje skala dodatkowego skupu aktywów. W ubiegłym tygodniu szef St. Louis Fed James Bullard stwierdził, że zakupy o wartości 25 mld dolarów miesięcznie wywołałyby taki sam efekt dla gospodarki jak trwający Twist, który opiewa na 45 mld dolarów miesięcznie. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się jednak zapowiedź 45 mld dolarów dodatkowego skupu obligacji. Uważamy, że ewentualna niższa wartość umocniłaby amerykańską walutę.

W. Brytania: Lekkie osłabienie rynku pracy

Po ubiegłomiesięcznym negatywnym zaskoczeniu liczbą złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych inwestorzy z uwagą śledzić będą dzisiejsze dane z rynku pracy. O 10:30 poznamy stopę bezrobocia w październiku (poprzednio 7,8 proc., konsensus 7,8 proc.) oraz liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w listopadzie (poprzednio 10,1 tys., konsensus 7 tys.). Po tym jak w ubiegłym tygodniu słabo wypadły dane o produkcji przemysłowej oznaki dalszego pogorszenia na rynku pracy prawdopodobnie wzmogą oczekiwania na dalsze luzowanie ilościowe ze strony Banku Anglii. Jednak biorąc pod uwagę wciąż gołębi ton ECB, w przypadku negatywnego rozczarowania dzisiejszymi danymi nie oczekujemy silnego ruchu w górę na parze EUR/GBP.

Szymon Zajkowski