30.11. Warszawa (PAP) - Rentowności obligacji 10-letnich spadły w piątek - pierwszy raz w historii - poniżej 4 proc., a obligacji 2-letnich poniżej 3,5 proc. - poinformował w piątek minister finansów Jacek Rostowski na swoim blogu w serwisie natemat.pl.

"Nawet dane o zwalniającej gospodarce nie przeszkodziły dalszej obniżce rentowności naszych obligacji (...) Taka reakcja rentowności na spowolnienie wzrostu świadczy o wysokiej wiarygodności Polski" - zaznaczył minister.

"Chociaż wzrost PKB w III kw. nieco rozczarowuje to najważniejsze informacja z dzisiejszych danych GUS-u to ta, że PKB wzrosło 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jest to więcej niż kwartał wcześniej (wtedy tylko 0,2 proc.). Natomiast PKB wyrównany sezonowo był o 1,9 proc. wyższy niż przed rokiem" - napisał minister.

Wcześniej w piątek resort finansów poinformował, że ma koniec listopada Ministerstwo Finansów posiada środki w złotych i walutach o wartości ponad 58 mld zł oraz że sfinansowano już 20 proc. przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, wynoszących 145 mld zł. Wskazano ponadto, że na krajowy rynek papierów skarbowych sukcesywnie napływa kapitał zagraniczny.

Według danych MF w październiku 2012 r. portfel papierów skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrósł o kolejne 2,2 mld zł - mimo wykupu 6,5 mld zł obligacji 2-letnich od tej grupy. Tym samym zaangażowanie kapitału zagranicznego w papierach skarbowych osiągnęło kolejny rekordowy poziom - 187,1 mld zł, w tym 186,3 mld zł w obligacjach. MF zaznaczyło, że w listopadzie również obserwowano napływ kapitału zagranicznego na polski rynek.

GUS podał w piątek, że PKB wzrósł w III kwartale o 1,4 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 2,3 proc. rdr w II kwartale. Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że polska gospodarka urosła w III kwartale o 1,8 proc. (PAP)

mmu/ mki/ jbr/