Na sesji azjatyckiej wszystkie waluty poza jenem zyskiwały do dolara. Kurs EUR/USD po rajdzie na północ z końca ubiegłego tygodnia, porusza się w wąskim paśmie zmian i znajduje pod poziomem 1,30. Sygnałem do dalszej aprecjacji wspólnej waluty byłoby dopiero zakończenie dnia powyżej długoterminowej linii trendu, która przebiega obecnie nieco powyżej 1,30. Kurs EUR/PLN naruszał poziom 4,10, ale dopiero trwałe zejście poniżej 4,08 da nadzieje na kontynuację aprecjacji. Tydzień nie będzie obfitował w ważne dane makroekonomiczne, a co więcej publikacje z USA traktowane będą z dużym dystansem ze względu na wpływ huraganu Sandy.

Trudno liczyć też na przełamanie impasu na amerykańskiej scenie politycznej w spawie klifu fiskalnego. W rezultacie może zabraknąć impulsów, które podsycałyby apetyt na ryzykowne waluty, których notowania charakteryzuje znaczne wykupienie. Dziś w regionie CEE3 warto odnotować decyzję węgierskiego banku centralnego w sprawie kosztu pieniądza, bardzo prawdopodobna jest kolejna redukcja kosztu pieniądza o 25 pb, do poziomu 6,0 proc. Uważamy, że złoty ma zdecydowanie lepsze perspektywy niż węgierski forint.

Polska: rynek FRA koryguje oczekiwania

Prof. Andrzej Bratkowski zapowiedział, że złoży wniosek o obniżkę stóp procentowych o więcej niż 50 pb. Uważamy jednak, że stopy nie zostaną zredukowane o więcej niż 25 pb, co sygnalizował prof. Glapiński. Na ostatnich kilkunastu sesjach dochodziło do korzystnego z punktu widzenia złotego odwracania wyceny przyszłych stawek WIBOR na rynku FRA, co jest zgodne z naszym przekonaniem, że skala łagodzenia będzie mniejsza niż to jeszcze kilka tygodni temu rynek uwzględniał w cenach.

USA: Lekki spadek zamówień

Pogłębiająca się dekoniunktura jest coraz bardziej widoczna w amerykańskim w sektorze przemysłowym. Składowa ISM odpowiadająca za nowe zamówienia w przemyśle znajduje się w trendzie spadkowym od końca 2010 r. Jeszcze mocniejsza jest tendencja spadkowa w przypadku analogicznej składowej indeksu Chicago PMI, który jest dobrym predyktorem ISM. Dane te przemawiają za negatywnym odczytem dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku (rynek spodziewa się spadku dynamiki do -0,5 proc. r/r). Dziś również publikacja indeksu zaufania konsumentów Conference Board, który ma za sobą kilka lepszych odczytów.

Bartosz Sawicki