Zarówno europejski DJ Stoxx 600, jak obrazujący kondycję akcji na emerging markets indeks MSCI EM, opuściły wielotygodniowe trendy boczne, zapowiadając odwrócenie średnioterminowej tendencji na zniżkową. Presję widać również na rynku obligacji korporacyjnych, czy walut państw rozwijających się, co dodatkowo potwierdza rosnącą niechęć do ryzyka wśród globalnych inwestorów.

Przyczyny pogarszania się koniunktury na rynkach ryzykownych aktywów leżą zarówno po stronie słabości obecnej sytuacji gospodarczej, jak również obaw, że w kolejnych miesiącach znów zacznie się pogarszać. Kolejnym dowodem na to, że nie widać oznak wychodzenia na prostą gospodarek na świecie są odczyty PKB za III kwartał w strefie euro. Zarówno w ujęciu kwartalnym, jak rocznym, Euroland doświadczył regresu koniunktury, odpowiednio o 0,1% i 0,6%. Cała Unia Europejska uchroniła się przed spadkiem PKB w skali kwartalnej, zniżka w porównaniu z III kwartałem 2011 r. wyniosła 0,4%. Spadek PKB miał miejsce w Belgii, Czechach, Grecji, Hiszpanii, we Włoszech, na Cyprze, Węgrzech, w Holandii, Portugalii i Finlandii. Błyszczały kraje bałtyckie, w których wzrost wynosił od 3,3% na Litwie do 5,3% na Łotwie.

Obecny tydzień to pokaz siły naszej giełdy. Tak jak przez pierwsze dni, tak i dziś nie poddaje się negatywnym nastrojom na świecie. Trzeba się jednak liczyć, że ta dysproporcja zniknie.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Ponowny regres PKB w strefie euro w III kwartale potwierdza, że koniunktura gospodarcza jest daleka od ożywienia

Siła polskiej giełdy z ostatnich dni może szybko zostać zniwelowana, jeśli koniunktura na świecie dalej się będzie pogarszać

Rynki nieruchomości

Z obliczeń Real Capital Analytics wynika, że inwestycje w nieruchomości spadły na świecie w III kwartale o 8% w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Wyniosły 197 mld USD. Były jednak wyższe niż w dwóch pierwszych kwartałach tego roku. Łącznie po 3 kwartałach obecnego roku inwestycje sięgają 551 mld USD, o 11% mniej niż w takim samym okresie minionego roku. Regres notują rynki w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, a podnoszą się one w Ameryce. Różnice w zachowaniu rynków w poszczególnych częściach świata są przy tym bardzo duże. W III kwartale w Ameryce inwestycje poszły w górę o 13% podczas gdy w krajach zaliczanych do EMEA (rynki rozwijające się Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) zmniejszyły się o 20%, a w strefie Azji i Pacyfiku o 13%. Najlepiej radził sobie segment mieszkaniowy, a najgorsza koniunktura była w hotelarstwie.

Bundesbank w raporcie na temat stabilności niemieckiego systemu finansowego wskazał na ryzyko przegrzania koniunktury w niektórych częściach kraju, ale w skali całego kraju ocenił jako niskie.

Od dewelopera

Firma deweloperska Bouygues Immobilier Polska zawiesiła wiechę osiągając tym samym stan surowy otwarty na pierwszym etapie inwestycji Patio Avenir zlokalizowanej przy ul. Szeligowskiej na warszawskim Bemowie. Dotychczas deweloper sprzedał blisko 90 proc. lokali z pierwszego etapu inwestycji oraz 30 proc. z drugiego etapu, którego rozpoczęcie budowy jest w trakcie przygotowań. Docelowo w kompleksie znajdzie się łącznie 188 mieszkań o pow. od 26,5 do 96 m kw. oraz 7 lokali usługowych. Pierwsze mieszkania będą gotowe do odbioru w III kwartale 2013 r. Realizacja całej inwestycji zakończy się na przełomie II i III kwartału 2014 r.

Źródło: Zespół analiz Home Broker