Oczekiwania piętnastu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 675 mln zł do 734 mln zł.

Zysk grupy Pekao SA w III kwartale 2012 roku wzrósł 4 proc. rdr i 13 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto grupy Pekao SA wynosił 2,21 mld zł, czyli 4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.206,3 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.195,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.174-1.221 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 3 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Wynik z prowizji w III kwartale 2012 roku wyniósł 551,8 mln zł i był lekko poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 566 mln zł (oczekiwania wahały się od 555 mln zł do 581 mln zł). Wynik z prowizji spadł 10 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Zysk z działalności inwestycyjnej po trzech kwartałach 2012 roku wynosił 256,2 mln zł, czyli był o 419 proc. wyższy niż rok wcześniej. W samym III kwartale 2012 roku wynik ten wynosił 175,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 43 mln zł.

Po trzech kwartałach 2012 roku dochody z działalności operacyjnej wynosiły 5,73 mld zł, czyli były o 0,2 proc. niższe niż rok wcześniej.

Koszty w III kwartale 2012 roku wyniosły 907,2 mln zł, czyli były o 3 proc. niższe niż oczekiwał rynek (930,8 mln zł). Koszty spadły 2 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Koszty z działalności operacyjnej po trzech kwartałach wynoszą 2,75 mld zł, czyli spadły o 0,2 proc. rdr., w tym wynagrodzenia spadły o 2,4 proc., amortyzacja spadła o 1 proc., a pozostałe koszty administracyjne wzrosły o 3,3 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2012 roku 179,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 179,3 mln zł.

Na koniec września 2012 roku zobowiązania wobec klientów grupy Pekao SA wynosiły 112,2 mld zł, czyli były o 0,7 proc. wyższe niż na koniec 2011 roku. Depozyty detaliczne wzrosły w tym okresie o 2,2 proc., natomiast depozyty korporacyjne spadły o 0,4 proc.

Portfel kredyty banku pod koniec września 2012 roku wynosił 101,4 mld zł, czyli wzrósł od początku 2012 roku o 1,3 proc. Kredyty detaliczne na koniec września 2012 roku wyniosły 39,7 mld zł, czyli od początku 2012 roku wzrosły o 8,1 proc. Z kolei kredyty korporacyjne spadły w tym okresie o 2,5 proc. do 62,29 mld zł.