W tej sytuacji Draghi zapewne wstrzyma się ze zmianami w polityce pieniężnej. EBC będzie zapewne starał się unikać sformułowań o możliwości dalszych redukcji stóp procentowych. Jednak słabe dane z gospodarki mogą zmusić bank do takiego ruchu już w I kw. przyszłego roku. Gdyby na konferencji po posiedzeniu pojawiły się wypowiedzi sugerujące możliwość łagodzenia polityki pieniężnej poprzez np: ujemne stopy depozytowe, a pojawiają się takie przypuszczenia, reakcja rynków mogłaby być znacząca. Tym bardziej gdy po wyborach w USA rosną obawy o negatywne skutki zbliżającego się nieuchronnie klifu fiskalnego, wszystko to powinno w dniu dzisiejszym skutkować dalszym spadkiem kursu EUR/USD.

W.Brytania: Bank Anglii nie zwiększy programu skupu obligacji

Na dzisiejszym posiedzeniu BoE nie oczekujemy decyzji o przedłużeniu programu skupu obligacji, który wygasa w tym miesiącu. Nie spodziewamy się również zmian poziomu stóp procentowych. Zaskakująco dobre dane o wzroście PPKB w III kw br. (1,0 proc. kw/kw) oraz poprawa w zakresie popytu na kredyty stanowią oznaki wychodzenia z recesji. Z drugiej strony słabe dane z sektora przemysłowego wskazują iż bilans ryzyk nakazuje zachowanie ostrożności w polityce pieniężnej. Potencjał dla wzrostu kursu GBP w tej sytuacji wydaje się ograniczony.

Polska: Po decyzji RPP

Wczorajsze posiedzenie RPP przyniosło zgodnie z konsensusem i naszymi oczekiwaniami redukcję stóp procentowych o 25 pb. Zapowiedź kontynuacji cyklu obniżek osłabiła złotego. Dziś odbędzie się przetarg 5-letnich obligacji, który powinien wypaść dobrze lub nawet bardzo dobrze. Inwestorzy w sytuacji ugruntowanych oczekiwań na obniżki stóp procentowych będą zgłaszać duży popyt na polskie papiery mając zagwarantowany wzrost ich ceny. Dlatego sądzimy, iż polska waluta może dziś zyskać.

Krzysztof Wołowicz