Liczba emitentów na rynku Catalyst wzrasta z każdym kwartałem, a najwyższa wartość emisji w trakcie trzech miesięcy wyniosła 562,42 mld zł - to tylko niektóre wnioski z przygotowanego przez analityków Grupy Trinity S.A. zestawienia podsumowującego trzy kwartały na Catalyst.

.

Rynek obligacji Catalyst. / Media