Pozostałe waluty naszego regionu również umiarkowanie zyskują na wartości, czemu sprzyja uspokojenie sytuacji na rynku długu państw peryferyjnych Eurolandu oraz neutralny początek sesji na zachodnioeuropejskich parkietach.

Wlk. Brytania: koniec recesji

Po trzech kwartałach ujemnej dynamiki PKB, tempo wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii będzie dodatnie. Konsensus ukształtował się na poziomie 0,6 proc. kwartał do kwartału. W drugim kwartale na wzroście negatywnie odbiły się bardzo niekorzystne warunki pogodowe i dodatkowe dni wolne, w trzecim pozytywnymi czynnikami były poprawa sytuacji w przemyśle oraz letnie igrzyska olimpijskie.

USA: zamówienia na dobra trwałe odbiją

Po mocnym spadku w sierpniu (o 13,2 proc) dynamika zamówień na dobra trwałego użytku mocno odbije. Dane te pozostają pod silnym wpływem zamówień na środki transportu, a zwłaszcza na samoloty. Konsensus zakłada wzrost o 7,5 proc. m/m. W sierpniu Boeing odebrał zamówienie na zaledwie jeden samolot, we wrześniu już na 143 odrzutowce. Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu powinny wzrosnąć w porównaniu z poprzednim miesiącem o około 1 proc., za sprawą odbicia w sektorze technologicznym oraz maszynowym. Poznamy także indeks podpisanych umów wstępnych na kupno domów, które o kilka tygodni wyprzedzają sprzedaż domów na rynku wtórnym, cotygodniową liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz jeden z mniej istotnych regionalnych wskaźników koniunktury, który zarazem będzie jedną z ostatnich wskazówek przed odczytem ISM - Kansas Fed.

Bartosz Sawicki