To potwierdzenie, że przedłużająca się stagnacja płac i zatrudnienia coraz mocniej rzutują na decyzje polskich konsumentów. Widać to też po wskaźnikach nastrojów. W październikowym badaniu GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej obniżył się o 0,5 pkt w porównaniu z wrześniem i miał minus 32,1 pkt. To wynik słabszy niż w najgorszym momencie kryzysu z lat 2008-2009. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej pozostał na wrześniowym poziomie minus 40,6 pkt, który był na poziomie ostatnio widzianym w początkach 2009 r. Obrazu dalszego osłabienia kondycji naszej gospodarki dopełniają słabnące wskaźniki koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Tak słabego października w przemyśle nie było od 10 lat, w handlu od 7 lat, a w budownictwie od 12 lat.

Takie wiadomości z polskiej gospodarki przesądzają praktycznie o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP. Tym bardziej, że inflacja bazowa, czyli wskaźnik cen pomijający żywność i paliwa, obniżyła się we wrześniu do 1,9% i była najniższa od wiosny 2011 r.

W tych okolicznościach nie dziwi słaba postawa giełdy tak dziś, jak w ostatnich dniach. Wyniki finansowe spółek, zwłaszcza skupiających się na działalności na krajowym rynku, za III kwartał, jak i za ostatnie 3 miesiące tego roku mogą być rozczarowujące. To pogarsza perspektywy akcji.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Coraz słabsza kondycja polskiej gospodarki negatywnie rzutuje na postrzeganie wyników finansowych spółek za III i IV kwartał tego roku
W październiku koniunktura w polskim budownictwie nadal się pogarszała

Rynki nieruchomości

W październiku ogólny klimat koniunktury w polskim budownictwie znów się pogorszył. Ukształtował się na poziomie minus 26 wobec wrześniowych minus 22. Poprawę koniunktury sygnalizowało 8% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 34% (we wrześniu odpowiednio 9% i 31%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznawały, że ich sytuacja nie zmieniła się. Tak słabego października w budownictwie nie było od 12 lat.

Na słaby obraz sektora budowlanego składają się gorsze niż miesiąc wcześniej oceny bieżącego i prognozowanego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej. Rosły przy tym nadal opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty. Zapowiadane jest dalsze ograniczanie zatrudnienia. Równocześnie większy od zapowiadanego we wrześniu może być spadek cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach. Oczekiwanie jest też osłabienie popytu na zagranicznych rynkach.

Od dewelopera

Spółka deweloperska Archicom organizuje w tym tygodniu Dni Otwarte dla swoich trzech inwestycji. Dziś, tj. 23 października w godz. 11-17 deweloper zaprasza do obejrzenia osiedla Cztery Pory Roku, która zlokalizowana jest przy ul. Wagnera we Wrocławiu. Jutro, 24 października w godz. 11-17 odbędzie się Dzień Otwarty inwestycji Ogrody Hallera, znajdującej się we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna. W czwartek, 25 października w godz. 11-17, deweloper z kolei umożliwi wejście na teren inwestycji Lofty Platinum, która również znajduje się we Wrocławiu, na Starym Mieście.