Do 7,4% w ujęciu rocznym zwolnił wzrost chińskiej gospodarki w III kwartale. Był to wynik zgodny z oczekiwaniami i najsłabszy od ponad 3 lat. W ostatnim miesiącu minionego kwartału doszło przy tym do nieznacznego ożywienia koniunktury w tamtejszej gospodarce.

Zwyżka produkcji przemysłowej wyniosła we wrześniu 9,2% wobec 8,9% miesiąc wcześniej, a sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 14,2% wobec 13,2% w sierpniu. Przyspieszył też nieco wzrost inwestycji w aglomeracjach miejskich (do 20,5% w skali rocznej). Trudno jeszcze mówić, by wrześniowe dane oznaczały pokonanie spowolnienia koniunktury. Niemniej jednak ekonomiści oczekują, że od IV kwartału tego roku wzrost chińskiej gospodarki będzie stopniowo przyspieszał (do 8,3% w III kwartale 2013 r.).

Korzystny wpływ tych wiadomości na rynki osłabiają doniesienia o dalszym wzroście odsetka złych długów w hiszpańskich bankach. Według najświeższych danych w sierpniu sięgnął on rekordowych 10,5% w porównaniu z lipcowymi 10,1%. Wartość nieściągalnych kredytów podniosła się o kolejne 9,3 mld euro. Wartość kredytów w hiszpańskich bankach obniżyła się w sierpniu o 5% w skali roku, a wartość depozytów o 8,7%.

W ostatnich dniach polski parkiet zachowuje się nieco słabiej niż wiele europejskich rynków. Słabe wrześniowe dane z rynku pracy oraz o produkcji przemysłowej (spadła o ponad 5% w ujęciu rocznym) tłumaczą takie zachowanie. Dziś po południu uwagę inwestorów skupiać będą publikacje z USA: październikowy indeks aktywności przemysłu w regionie Filadelfii oraz wrześniowe wskaźniki wyprzedzające koniunktury.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Spadająca wartość depozytów w hiszpańskich bankach zwiększa ich potrzeby kapitałowe
Regres w polskim budownictwie nasila się i dotyka wszystkich segmentów rynku

Rynki nieruchomości

O blisko 18% obniżyła się we wrześniu produkcja budowlano-montażowa w Polsce. Uwzględniając czynniki sezonowe regres był mniejszy i wyniósł 9,5%. Najgorsza koniunktura miała miejsce w segmencie wznoszenia budynków (spadek wyniósł blisko 23%), w segmencie infrastrukturalnym zniżka sięgała prawie 15%, a w przypadku robót specjalistycznych, takich jak przygotowanie terenów pod budowę, czy prace wykończeniowe, było to prawie 14%. W pierwszych 9 miesiącach tego roku produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 1,4% w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Zestawienie wyników produkcji budowlano-montażowej we wrześniu i w 9 pierwszych miesiącach tego roku dobrze pokazuje skalę załamania koniunktury w tym sektorze w ostatnim czasie.

We wrześniu wzrost cen nowych mieszkań w Chinach miał miejsce w 31 z 70 monitorowanych przez władze miast. Miesiąc wcześniej odnotowano go w 35 miastach. W ujęciu rocznym wzrost cen wystąpił w 12 miastach.

Od dewelopera

Spółka deweloperska BMC w najbliższym czasie wprowadzi do sprzedaży nową inwestycję "Marco Polo" w Gdyni. Projekt zakłada zrealizowanie 8-kondygnacyjnego budynku, w którym znajdą się 42 mieszkania i apartamenty. Każde z mieszkań parterowych będzie miało swój własny ogród z tarasem, z kolei apartamenty usytuowane na najwyższych piętrach posiadać będą wysokość 3 metrów. Teren wokół inwestycji ma zostać ogrodzony, a cały obiekt monitorowany. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na pierwsze miesiące 2013 roku, a termin zakończenia wszystkich prac określono na przełom października i listopada 2014 roku.

Home Broker