Bez wątpienia wydarzeniem dzisiejszej sesji, jak i całego tygodnia, na rynku złotego będzie dzisiejsza decyzja RPP w zakresie poziomu stóp procentowych w Polsce. Rynek oczekuje, że spowalniająca gospodarka zmusi Radę do szybkiego dostosowania polityki monetarnej – rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych. Dzisiejsze oczekiwania zakładają obniżenie kosztu kredytu o 25pb. do poziomu 4,5%.

Z drugiej strony niewykluczone, iż RPP może poczekać ze swoją decyzją, aż do listopadowego posiedzenia, kiedy członkowie gremium dysponować będą już najnowszą projekcją makroekonomiczną NBP. Pewnym ograniczeniem przed szybkim cięciem stóp jest ponadto utrzymujący się wysoki poziom inflacji pozostającej znacząco powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1pkt proc.) oraz fakt, iż RPP w maju zdecydowała o podwyższeniu stopy procentowej o 25pb. Najbardziej realnym scenariuszem wydaje się jednak szybkie zainicjowanie cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce (już w trakcie dzisiejszego posiedzenia lub listopadowego). Rynek kontraktów terminowych na stopy procentowe w Polsce wycenia obecnie prawdopodobieństwo obniżek, aż o 75pb. w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy.

Z rynkowego punktu widzenia wydaje się, iż notowania złotego wstępnie wyceniają już obniżki o 25pb., jednak podobnie jak było to ostatnio w przypadku węgierskiego forinta czy korony czeskiej część inwestorów po decyzji może rozpocząć zamykać swoje pozycje. Duże znaczenie będzie miał tutaj tekst komunikatu po posiedzeniu i zaplanowana na godz. 16:00 konferencja prasowa prezesa NBP, Marka Belki. W przypadku wyraźnego zarysowania gołębiego nastawienia i zapowiedzi możliwych cięć należy oczekiwać silnej reakcji na rynku długu oraz wzrostu zmienności na notowaniach złotego.

Z technicznego punktu widzenia złoty oddalił się od znaczącej bariery 4,10 EUR/PLN, która ograniczała dalszą aprecjację polskiej waluty. W przypadku ewentualnego utrzymania dotychczasowego poziomu stopy w Polsce złoty mógłby zyskać, jednak skala tego ruchu ponownie ograniczona byłaby przez stref 4,08 – 4,10 EUR/PLN. W przypadku ogłoszeniu decyzji o obniżkach stóp procentowych oczekiwać należy, iż złoty straci wobec euro kierując się w okolice 4,14 PLN.

Konrad Ryczko