Oscylator PKS obliczany dla interwału dziennego sugeruje, że korekta dobiega końca. Na drodze do ważnej strefy oporu 1,3040 -50 stoi obecnie 200 – godzinowa średnia ruchoma, która w ostatnich dniach kilkukrotnie powstrzymywała zwyżki oraz górne ograniczenie kanału spadkowego.
Problemy z OMT

Outright Monetary Trasactions, czyli sterylizowany, nielimitowany skup obligacji skarbowych o terminie zapadalności do 3 lat, którego założenia przedstawiono na wrześniowym posiedzeniu ECB, ciągle nie może być wdrożony. Najpierw przed nieuniknionym, czyli oficjalną prośbą o pomoc wzbraniał się gabinet Mariano Rajoya. Teraz z kolei, prasowe doniesienia sugerują, że madrycki rząd jest gotów na taki krok lecz niemieckie władze sugerują, żeby wstrzymał się z decyzją. Biorąc pod uwagę istotność korelacji spreadów rentowności obligacji skarbowych Hiszpanii i Niemiec, skup papierów skarbowych w ramach OMT wydatnie wesprze siłę euro, jak również walut emerging markets.

RBA obniżyło stopy

Reserve Bank of Australia w obliczu hamującej gospodarki stosunkowo nieoczekiwanie zdecydował się na obniżkę stóp procentowych o 25 pb, do 3,25 proc. Co więcej, należy spodziewać się kolejnych redukcji kosztu pieniądza. Przemawiają za nimi spowolnienie w Chinach – gospodarce absolutnie kluczowej dla walut surowcowych, powiązane z nim pogorszenie perspektyw branży wydobywczej, pogarszające się terms of trade Australii. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że RBA uważa, że dolar australijski jest silniejszy niż wynikałoby to z obecnej sytuacji na rynku surowców. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w działaniach banków centralnych, które wywindowały indeksy giełdowe.

Choć luzowanie polityki pieniężnej i łagodny ton władz monetarnych nie mogą wspierać dolara australijskiego, to większym zagrożeniem dla siły walut surowcowych jest ryzyko mocnych przecen na rynkach akcji. W reakcji na decyzję władz monetarnych kurs AUD/USD kurs dynamicznie spadł do 1,0290. Dywergencja z oscylatorem PKS widoczna na interwale dziennym i krótkoterminowe wyprzedanie rynku w połączeniu ze stosunkowo dobrymi nastrojami na rynkach ryzykownych aktywów powinny sprzyjać odrabianiu strat na dzisiejszej sesji. W dłuższym horyzoncie dolar australijski pozostanie słaby, dużo lepsze perspektywy w grupie walut surowcowych ma dolar nowozelandzki. W rezultacie należy spodziewać się wzrostu siły relatywnej i zniżek AUD/NZD.

Jutro spotkanie RPP

Złoty od rana osłabia się. Kurs EUR/PLN znajduje się na poziomie 4,11, a USD/PLN na 3,19. W oczekiwaniu na jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej polska waluta powinna zachowywać się względnie stabilnie. Niższej zmienności sprzyjać będzie również brak ważnych wydarzeń na rynkach bazowych. Wczorajszy najniższy od ponad trzech lat odczyt indeksu PMI dla przemysłu zwiększa prawdopodobieństwo obniżki kosztu pieniądza. Oczekujemy, że Rada zdecyduje się obciąć stopy o 25 pb. Decyzję taką dyskontuje również rynek pieniężny. Kontrakty FRA na WIBOR 3M w perspektywie trzech miesięcy zniżkują o niespełna 50 pb.

Bartosz Sawicki