W miarę spadku wartości dolara, zwłaszcza w stosunku do euro, inwestorzy spekulacyjni angażujący się w walutowe kontrakty futures zamieniali swoją ekspozycję netto w dolarach z pozycji długich na krótkie; osłabienie to pozwoliło na umocnienie się euro. Spoglądając w przyszłość, w nadchodzących tygodniach można się spodziewać większej koncentracji uwagi na Chinach, jako że nareszcie ustalono tam datę 18. Kongresu Partii – na 8 listopada - kiedy to zostanie przedstawiona strategia na kolejne pięć lat.

Ogólne wyniki dla poszczególnych sektorów

Na rynku towarów o charakterze cyklicznym, jak np. metale przemysłowe, wyniki były najlepsze, jako że dodatkowe bodźce ponownie obudziły nadzieję, że popyt zacznie wykazywać oznaki poprawy, pomimo „wiatru w oczy” w postaci danych ekonomicznych, które nadal rozczarowują. Na rynkach metali szlachetnych również odnotowano dobre rezultaty, jako że dodruk pieniądza i dłużej utrzymujące się stopy procentowe sprzyjają całemu sektorowi, nie tylko srebru i platynie. Dla ropy naftowej będzie to prawdopodobnie najlepszy kwartał w tym roku, pomimo utraty przewagi we wrześniu, przez którą sektor energetyczny zajął trzecie miejsce wśród wszystkich branż towarowych, choć wsparciem była tu przede wszystkim mocna zwyżka cen gazu ziemnego i paliw.

W sektorze rolniczym, a zwłaszcza zbożowym, nastąpiła mocna wyprzedaż, jako że wszystkie pozytywne informacje po trudnym sezonie wegetacyjnym w USA i Rosji zostały już uwzględnione w cenach, a uwagę zwrócono na nadchodzący okres zbiorów w Ameryce Południowej i Australii.

surowce 2

surowce 2

źródło: Materiały Prasowe

Wyniki gazu ziemnego i srebra: najlepsze

Na poziomie rynków poszczególnych towarów energetycznych gaz ziemny odnotował mocny miesiąc, w miarę jak nadal wiele podmiotów przestawia się z węgla na gaz ziemny, co zwiększa popyt i z kolei sprzyja sprowadzaniu poziomu zapasów gazu przechowywanego w zbiornikach podziemnych w USA do średniego poziomu charakterystycznego dla tego okresu. Na rynkach srebra i złota również odnotowano świetne wyniki; dzięki powrotowi funduszy hedgingowych, zachęconych do kupowania ilościowym luzowaniem polityki pieniężnej; dla obu tych kruszców były to najlepsze wyniki kwartalne od ponad dwóch lat.

Korekta dotyka kukurydzę i soję

Na drugim końcu skali znajduje się kukurydza i soja, dla których silne zwyżki z lipca i sierpnia odwróciły się, gdy ucichł szum wokół przygnębiających wyników zbiorów w Stanach i Rosji, a pozycje spekulacyjne wróciły do normy, gdy uwagę przykuły prognozy letnich zbiorów w Ameryce Południowej i Australii, a korzystna pogoda w USA sprzyja zasiewom upraw zimowych.

surowce

surowce

źródło: Materiały Prasowe

Wyniki dla pszenicy były stosunkowo lepsze dzięki spekulacjom w kwestii tego, kiedy - a nie czy w ogóle - Rosja, trzeci co do wielkości eksporter na świecie, będzie zmuszona do ograniczenia eksportu. Amerykański raport rządowy, w którym potwierdzono niski poziom zapasów, faktycznie przyniósł pewną poprawę i mógłby świadczyć o tym, że korekta traci na sile.

Ole Sloth Hansen, analityk rynków towarowych