Miniony tydzień przyniósł względna stabilizację notowań złotego blisko zakresu 4,14 EUR/PLN, dopiero piątkowa sesja i spekulacje o pośrednich działaniach BGK przyczyniły się do umocnienia polskiej waluty i zejścia poniżej 4,125 EUR/PLN. Złoty ostatecznie umocnił się o ok. 0,4% w skali tygodnia pomimo, iż inwestorzy na szerokim rynku w dalszym ciągu obawiają się o stan finansów Hiszpanii oraz ponowną eskalację problemów i bail-out w Grecji.

Wydarzeniem rozpoczynającego się tygodnia na złotym będzie środowa decyzja RPP odnośnie stóp procentowych w Polsce. Powszechnie oczekuje się, że Rada w październiku lub listopadzie zdecyduje się zainicjować cykl obniżek stóp procentowych w nadziei na wsparcie spowalniającej gospodarki. Z uwagi na ostatnie zwyżki cen obligacji oraz sytuację na rynku kontraktów FRA’s (kontrakty na przyszła stopę procentową) można zakładać, iż potencjalna pierwsza decyzja o obniżeniu kosztu kredytu o 25pb. jest już przez rynek zdyskontowana.

Zaskoczeniem dla rynku mogłoby być gdyby RPP zdecydowała o obniżce o 50pb. podczas jedynego z najbliższych posiedzeń. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się jednak obniżenie stopy procentowej o 25pb., co traktowane będzie jako zapowiedź dalszych obniżek w kolejnych miesiącach, gdzie kluczowa będzie listopadowa projekcja makroekonomiczna NBP.

Złoty i dług nie zareagowały znacząco na dzisiejszy gorszy od oczekiwań odczyt wyprzedzającego wskaźnika przemysłowego PMI, który wyniósł 47,0 pkt. wobec oczekiwanych 48,0 pkt. Kolejne wskazanie poniżej kluczowej bariery 50 pkt. potwierdza, iż gospodarka polska zaczyna zwalniać, a wskaźnik produkcji oraz wskaźnik nowych zamówień znajduje się na najniższych poziomie od 39 miesięcy. Dodatkowo warto nadmienić, iż bazując na danych zaprezentowanych przez Markit Economics poziom zatrudnienia spadł po raz pierwszy od marca br.

Z rynkowego punktu widzenia można oczekiwać, iż piątkowy ruch zapoczątkowany w dużej mierze przez BGK zostanie kontynuowany w ciągu najbliższych godzin. Potencjalny wzrostowy układ korekcyjny na notowaniach eurodolara powinien wesprzeć kupujących grających pod wieczorne wystąpienie Bena Bernanke, który najprawdopodobniej odniesienie się do zaprezentowanego niedawno programu QE3. Dodatkowo weekendowe doniesienia ze Strefy Euro, iż Hiszpania może wystąpić o 40 mld pomocy finansowej, a Grecja otrzyma kolejną transzę pomocy nieco poprawiły nastroje na większości rynków. Z technicznego punktu widzenia znaczącym wsparciem dla notowań EUR/PLN jest strefa 4,08 – 4,10 EUR/PLN poniżej, której inwestorzy najprawdopodobniej będą preferowali transfer kapitału w kierunku euro.

Konrad Ryczko