Eurodolar odreagowuje silne wzrosty z końca ubiegłego tygodnia. Obecnie kurs EUR/USD znajduje się na poziomie 1,3060. Najbliższe wsparcie wyznaczają dołki z lutego, marca oraz kwietnia bieżącego roku i znajduje się na poziomie 1,30. Na interwale dziennym wartości oscylatorów PKS i RSI (14) cały czas przebiegają w obszarze wykupienia.

Potwierdza to nasz pogląd o pogłębieniu korekty w najbliższych dniach. Kolejne wsparcie wyznacza 200 – dzienna średnia krocząca, która obecnie przebiega na poziomie 1,2830

Euroland: entuzjazm wyparował

O ile pierwsza faza wzrostów eurodolara wywołana była głównie aprecjacją euro mającą swoje źródła w pozytywnej ocenie rozstrzygnięć zapadających w Eurolandzie, to już jej druga część to osłabienie dolara amerykańskiego związane z rozpoczęciem ilościowego luzowania przez Fed. Sytuacja na rynku długu państw PIIGS przestała ulegać poprawie – spread rentowności dwuletnich papierów skarbowych Hiszpanii i Niemiec ponownie wzrósł do około 300 pb. Korekta w notowaniach subindeksu europejskich banków i ponownie zwyżkujące stawki CDS to tradycyjnie środowisko niesprzyjające euro, jak również złotemu i pozostałym walutom regionu. Najbardziej optymistycznym scenariuszem dla ryzykownych walut i aktywów byłoby zwrócenie się przez rząd o prewencyjny skup obligacji, jednak przed takim rozwiązaniem dotychczas gabinet Mariano Rajoya zdecydowanie się wzbrania.

USA: rynek nieruchomości jasnym punktem

Umiarkowana i stała poprawa - tak w skrócie można podsumować sytuację na amerykańskim rynku nieruchomości. Co więcej, w ostatnich kilku miesiącach dane obrazujące jego kondycję wypadały dobrze na tle odczytów oddających stan innych sfer amerykańskiej gospodarki. Należy jednak pamiętać jak mocne załamanie spotkało ten rynek podczas ostatniej recesji. Pozytywna tendencja zostanie utrzymana i potwierdzona dzisiejszymi publikacjami. Ożywieniu sprzyja spadające oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz rosnące wydatki budowlane, a wzrosty liczby domów na rynku wtórnym i rozpoczętych budów domów zapowiadają rosnące indeksy NAHB, liczby podpisanych umów wstępnych oraz wydanych pozwoleń na budowę. Wartości odczytów napłyną na rynek o godzinie 14:30 i 16:00.

Polska: niska dynamika produkcji przemysłowej

Produkcja przemysłowa, której dynamikę opublikuje o 14:00 GUS powinna wykazać bardzo niską dynamikę w ujęciu rok do roku, co wpisze się w scenariusz spowolnienia rodzimej gospodarki. Nasza prognoza zakłada wzrost o 2,5 proc. r/r, a konsensus to 1,9 proc. r/r. Nasze oczekiwania odnośnie do wartości dzisiejszych publikacji implikują, że obniżki kosztu pieniądza spodziewamy się na listopadowym posiedzeniu RPP. Więcej informacji na temat dzisiejszych publikacji (także inflacji PPI) i szczegóły prognozy znajdą Państwo w Komentarzach do Danych.

Złoty: korekta trwa

Trwa korekta na złotym. Kurs EUR/PLN testuje 50 – dniową średnią kroczącą, przebiegającą obecnie na poziomie 4,11. W najbliższych dniach spodziewamy się dalszego osłabienia polskiej waluty. Po przebiciu średniej kolejny opór znajduje się na 4,14. Notowania złotego w stosunku do dolara wykonały ruch powrotny do przebitej dolnej bandy kanału spadkowego, rozpoczętego w czerwcu bieżącego roku. Złoty zacznie ponownie umacniać się dopiero gdy eurodolar powróci do wzrostów. Po przebiciu wspomnianej dolnej bandy kanału spadkowego następny opór dla kursu USD/PLN znajduje się na 3,22.

Bartosz Sawicki
Szymon Zajkowski