"Powodem zmiany perspektywy jest zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym banku oraz średniookresowe plany Skarbu Państwa dotyczące zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym banku" - podano w komunikacie.

Pozostałe oceny ratingowe nie uległy zmianie.