Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła do obrotu łącznie 237 serii nowych rodzajów produktów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG opartych o instrumenty bazowe w postaci towarów i indeksów giełdowych.

„Liczymy na aktywnych inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Będziemy animinować obrót tymi instrumentami, aby płynność była zadowalająca inwestorów. Oferujemy również nowości, które z pewnością zwrócą uwagę inwestorów: produkty umożliwiające inwestowanie w surowce z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej, tzw. certyfikaty faktor" – powiedziała szefowa produktów ustrukturyzowanych Raiffeisen Centrobank Heike Dietlind Arbter.

Warszawska giełda rozszerzyła swoją ofertę produktową o 237 nowych produktów strukturyzowanych. Instrumenty oparte są o takie produkty bazowe jak: złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza, a także indeksy giełdowe: Euro Stoxx50, WIG20 oraz DAX.

Certyfikaty Faktor to instrumenty ze stałą, określoną z góry dźwignią. Ponadto instytucja wprowadza certyfikaty turbo wykorzystujące efekt zmiennej dźwigni finansowej, certyfikaty dyskontowe w momencie kupna których udzielane jest dyskonto ceny, certyfikaty bonusowe umożliwiające dodatkowy zysk, dopóki cena instrumentu bazowego pozostaje ponad progiem ceny, a także short tracker na indeks DAX, czyli instrument finansowy, który umożliwia zarabianie na spadkach indeksu DAX w stosunku 1:1 (bez dźwigni).