Niemiecki Trybunał Konstytucyjny dał zgodę na udział Niemiec w finansowaniu funduszu pomocowego ESM. Rząd ma informować parlament o działaniach ESM, zaś przekroczenie kwoty zaangażowania Niemiec na poziomie 190 mld EUR będzie wymagało zgody izby niższej.

Trybunał odrzucił skargi przeciwko udziałowi Niemiec w ESM jako bezzasadne. Tym samym realizacja decyzji EBC z ostatniego posiedzenia jest możliwa i inwestorzy mogą skoncentrować się na jutrzejszym posiedzeniu Fed (powszechnie oczekuje się, iż Bernanke zapowie wdrożenie QE3 w najbliższych miesiącach).

Rynki pozytywnie zareagowały na decyzję Trybunału. Zmiany nie są jednak duże, gdyż taka właśnie decyzja była oczekiwana, a ograniczenia narzucone przez Trybunał nie są znaczące. Szerszy kontekst nie jest dla rynków już jednak tak korzystny. Aż 54% Niemców miało nadzieję na negatywny wyrok sądu, zaś tylko 25% ankietowanych chciało wyroku pozytywnego.

To nie pozostanie bez wpływu na politykę Niemiec, szczególnie, iż w przyszłym roku mamy tam wybory parlamentarne. Jednocześnie rynki euforycznie podchodzą ostatnio do poczynań banków centralnych, ignorując nie tylko sytuację makroekonomiczną, ale także potencjalne problemy natury politycznej.

dr Przemysław Kwiecień