Eurodolar przebił opór wyznaczony przez 200 - dzienną średnią kroczącą. Obecnie kurs EUR/USD znajduje się na najwyższym poziomie od czterech miesięcy - 1,2870. Notowania testują górną bandę kanału wzrostowego rozpoczętego w połowie lipca bieżącego roku.

Przy oscylatorach przebiegających w obszarze wykupienia utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo korekty w kierunku dolnej bandy wspomnianego kanału. Jednak na przebieg notowań decydujący wpływ będą miały doniesienia z Niemiec.

Dane o inflacji w Niemczech

O 8:00 poznaliśmy finalne dane o inflacji w Niemczech. Oczekiwano, że roczna dynamika inflacji wzrośnie do 2 proc., podczas gdy wyniosła ona 2,1 proc. . Równolegle podążyła inflacja HICP, która poprzednio wyniosła 1,9 proc., natomiast sierpniowy odczyt wyniósł 2,2 proc. Pokazuje to, że ogłoszony niedawno przez ECB program skupu aktywów nie został uchwalony po to by utrzymać średnioterminową inflację na poziomie poniżej 2 proc.

Wystąpienia bankierów centralnych

Dziś odbędą się dwa wystąpienia bankierów centralnych. O 9:30 prezes Banku Finlandii Erkki Liikanen będzie przemawiał a propos polityki monetarnej. Możliwe, że poczynania ECB zostaną nieco skrytykowane, ponieważ to właśnie Finowie są najbardziej sceptyczną nacją wobec pomocy krajom peryferyjnym strefy euro. O 14:30 szef Bundesbanku Weidmann będzie przemawiał w Berlinie – w jego wystąpieniu mogą pojawić się po raz kolejny silne rozbieżności pomiędzy pomysłami Rady Prezesów ECB a przedstawicielami Bundesbanku. Poza tym niemieckie Ministerstwo Finansów uplasuje dziś 5-letnie obligacje (planowana podaż to 5 mld euro).

Decyzja ws. ESM

O 10:00 poznamy decyzję niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności pomocy w ramach ESM z ustawą zasadniczą. Legalność programu ESM prawdopodobnie nie zostanie zakwestionowana, choć Trybunał może zasugerować jak daleko mogą posunąć się niemieckie władze w integracji europejskiej – chodzi tutaj głównie o mutualizację zadłużenia przez państwa strefy euro. Kolejnym ważnym w skali europejskiej wydarzeniem jest to, że Komisja Europejska przedstawi dziś plany dotyczące unii bankowej. Jest dopiero wstępny zarys planu, który wdrożony może być dopiero po ustaleniu szczegółów. Niemniej jednak Niemcy już teraz optują za tym, aby paneuropejski nadzór obejmował tylko największe banki, a kontrolę nad tymi mniejszymi pozostawił w gestii krajowych instytucji nadzoru.

Wybory w Holandii

Wyniki odbywających się dziś w Holandii wyborów nie pozostaną bez wpływu na sytuację w Eurolandzie. Inwestorzy skupiają się na tym, czy dana partia jest gotowa do pomocy w rozwiązywaniu problemów strefy euro. W sondażu z 8 września 22,5 i 22,7 proc. mają odpowiednio Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) oraz Partia Pracy (PvdA). VVD jest przeciwne pakietom pomocowym, jednak nie jest aż tak eurosceptyczne jak trzecia w sondażu (z 12,3 proc.) Partia Wolności (PVV).

Złoty mocniejszy

Złoty ponownie zyskał na wartości. Kurs EUR/PLN osiągnął minimum na 4,07, a USD/PLN na 3,16. Notowania złotego w stosunku do dolara testują obecnie dolną bandę kanału spadkowego rozpoczętego w czerwcu bieżącego roku. Dziś nie poznamy żadnych danych z polskiej gospodarki. Agencja ratingowa Fitch wydała pozytywny komunikat na temat polskiego długu. Wg Fitcha nie powinniśmy spodziewać się jakiejkolwiek zmiany ratingu czy nawet jego perspektyw. Prezes Fitch Polska dodał, że mimo rozczarowujących danych o PKB za II kw. nie zmieniło się zdanie agencji o Polsce. Rozwój wydarzeń będzie zależał w głównej mierze od polityki fiskalnej w 2013 r. Rating obligacji denominowanych w walutach zagranicznych o dłuższej zapadalności to obecnie A-.

Marcin Pietrzak