Wczorajsze silne umocnienie złotego należy przypisać przebiciu przez notowania eurodolara ostatnich szczytów. Inwestorzy pozytywnie odnieśli się do doniesień fińskiej prasy wskazujących, że Hiszpania rozważa zwrócenie się o pomoc do EBC w zakresie stabilizacji sytuacji na rynku długu. Ponadto perspektywa zainicjowania QE3 przez FED oraz wczorajsze ostrzeżenie agencji Moody’s dotyczące ratingu USA skutecznie wymuszają przecenę amerykańskiego dolara, traktowanego jako bezpieczna przystań dla kapitału.

Pozytywne nastroje na szerokim rynku udzielają się również inwestorom na złotym oraz pozostałych walutach wchodzących w skład koszyka Europy Środkowo – Wschodniej. Uczestnicy rynku aktualnie kupują złotego, czy węgierskiego forinta licząc na skokową aprecjacje tych ryzykownych walut po potencjalnym ogłoszeniu QE3 przez FED. Czynniki lokalne jako oczekiwane rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce, czy węgierskie problemy związane z pomocą finansową ze strony UE/MFW są skutecznie pomijane, a rynek najprawdopodobniej przypomni sobie o nich dopiero w kolejnych tygodniach.

W trakcie dzisiejszej sesji nie zaplanowano znaczących publikacji danych fundamentalnych z rynku krajowego, stąd inwestorzy na złotym będą kierowali się impulsami z szerokiego rynku. Mnogość wydarzeń zaplanowanych na środę zmusza do selekcji potencjalnych zdarzeń kluczowych. Najważniejszą informacją na, która czekają inwestorzy jest decyzja FTK (Federalnego Trybunału Konstytucyjnego) w Niemczech w zakresie zgodności ESM z tamtejszą konstytucją. Pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwoli EBC podjąć dalsze kroki związane z zaprezentowanym niedawno programem OMT. Ponadto w trakcie dzisiejszej sesji poznamy wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii oraz zaprezentowany zostanie iPhone 5, gdzie kształtowanie się kursu Apple po tym wydarzeniu może istotnie odbić się na nastrojach na amerykańskich giełdach.

Z rynkowego punktu widzenia środowa sesja cechować się będzie najprawdopodobniej podwyższoną zmiennością. Mnogość zewnętrznych czynników mogących wpłynąć na wycenę złotego do końca tygodnia wskazuje, że krajowe czynniki ponownie odbierane będą jako drugoplanowe. Zwyżka notowań złotego trwająca od poprzedniego tygodnia sugeruje, że część rynku zdecydowała się zając pozycje wcześniej czekając na dalszą aprecjację złotego, tym samym ewentualna skala pozytywnej reakcji po m.in. dzisiejszej decyzji FTK będzie ograniczona. Z technicznego punktu widzenia polska waluta przeszła w nowy zakres wahań ograniczany przez wsparcie na poziomie 4,05 PLN oraz opór w obszarze 4,10 PLN.

Konrad Ryczko