Eurodolar lekko się umacnia i obecnie wynosi 1,2640. Wczorajsza decyzja ECB tylko przez krótki moment była odzwierciedlona w notowaniach (mocny spadek do 1,25780 a później odbicie do poziomów sprzed konferencji).

Kurs EUR/USD znajduje się na poziomie 50 proc. zniesienia Fibonacciego ruchu spadkowego rozpoczętego w maju tego roku (1,2656) oraz w pobliżu linii trendu spadkowego prowadzona od szczytu z maja 2011 r.

ADP sugeruje poprawę

Dane z amerykańskiego pracy zadecydują o tym w jakim kierunku będzie zmierzał dzisiaj eurodolar. Wczorajszy odczyt raportu ADP wskazuje, że zatrudnienie poza rolnictwem w sektorze prywatnym w USA wzrosło w sierpniu o 201 tys. (podczas gdy oczekiwana była wartość wynosząca zaledwie 140 tys.). Dziś o 14:30 amerykańskie Bureau of Labour Statistics opublikuje raport o sytuacji an rynku pracy. Konsensus prognoz zakłada utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie 8,3 proc., a w przypadku zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym oczekiwany jest spadek tempa przyrostu do 135 tys. (poprzednio 172 tys.).

Wczorajszy raport ADP z pewnością zrewidował w górę prognozowany wzrost zatrudnienia. Wydaje nam się, że paradoksalnie słabszy odczyty z rynku pracy mogłyby wnieść więcej optymizmu na rynki aniżeli poprawa tych wskaźników. Przyczyną tego jest to, że w przypadku stagnacji na rynku pracy FOMC może podjąć decyzję o QE3 co przełożyłoby się na wzrost apetytu na ryzyko.

Niemiecki sektor przemysłowy w stagnacji

O 10:30 w Wielkiej Brytanii i o 12:00 w Niemczech zostaną podane informacje na temat produkcji przemysłowej. Zakładana zmiana produkcji w ujęciu miesięcznym wynosi odpowiednio: 1,6 proc. oraz 0,0 proc. O słabości sektora przemysłowego w Niemczech świadczą odczyty indeksów ZEW i Ifo oraz bardzo słaby odczyt indeksu PMI (ostatnio wyniósł on 44,7 pkt. i był to już szósty z rzędu odczyt poniżej granicy 50 pkt.).

Draghi nie zaskoczył

Wczorajsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego nie zaskoczyła rynku. Dzień przed posiedzeniem Rady Prezesów Bloomberg dotarł do informacji dotyczącej tego jaką postać przyjmie najnowszy program skupu aktywów. Jedyną tajemnicą pozostawało to czy ECB zrzeknie się statusu uprzywilejowanego obligatariusza. Program OMT (Outright Monetary Transactions) będzie miał za zadanie zmniejszenie rentowności obligacji krajów peryferyjnych. Zestawienie zakupów aktywów będzie publikowane tak jak w przypadku SMP co tydzień, natomiast głębsza analiza (podział na kraje i i przeciętna zapadalność papierów) będą publikowane co miesiąc.

W czasie konferencji prasowej prezes tej instytucji Mario Draghi przyznał, że główną przeszkodą w obniżce stóp procentowych jest podwyższona stopa inflacji (która spowodowana jest wysokimi cenami energii i podwyżkami podatków pośrednich w krajach strefy euro). ECB obniżyło również projekcję wzrostu gospodarczego w strefie euro (aktualnie pomiędzy -0,6 a -0,2 proc w 2012 r.), prognoza inflacji wynosi obecnie pomiędzy 2,4 a 2,6 proc.

Złoty mocniejszy

W reakcji na słowa prezesa ECB złoty silnie zyskał na wartości – z państw zaliczanych do grona rynków wschodzących jedynie południowoafrykański rand odnotował większe umocnienie zarówno wobec euro jak i dolara. Kurs EUR/PLN osiągnął minimum na poziomie 4,12, a USD/PLN 3,26. Umocnieniu polskiej waluty nie przeszkodziły negatywne doniesienia z Węgier. Tamtejszy rząd odrzucił, bowiem warunki pomocy MFW i UE, oznajmiając jednocześnie, że niebawem przedstawi własne, alternatywne propozycje. Cały czas rosną ceny polskich obligacji. W porównaniu z ubiegłym tygodniem na praktycznie całej długości obniżyła się krzywa rentowności długu.

Marcin Pietrzak