Handel na rodzimym rynku walutowym jest ospały, co jest dokładnym przeniesieniem nastrojów z rynków globalnych, gdzie dominuje wakacyjna atmosfera. Wyjątkiem jest tylko hiszpański i włoski rynek długu. Weekendowe doniesienia niemieckiej prasy o możliwym wznowieniu interwencji na rynku długu przez Europejski Bank Centralny spowodowała duży spadek rentowności obligacji tych krajów.

Nieco więcej emocji na złotym, a co się z tym wiąże także wzrostu zmienności, można oczekiwać dopiero w godzinach popołudniowych. Wówczas Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje najnowsze dane nt. produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz raport o cenach produkcji (PPI) w Polsce. Rynek prognozuje, że w lipcu roczna dynamika produkcji wzrośnie do 4% z 1,2% miesiąc wcześniej. Takie same są też nasze oczekiwania. Inflacja PPI w tym samym okresie natomiast ma spaść do 3,9% z 4,4% R/R w czerwcu. Niższe od prognoz odczyty wzmocnią oczekiwania na szybszą obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), co może lekko zaszkodzić złotemu.

Publikowane dziś przez GUS dane nie są jedynymi raportami makroekonomicznymi z Polski, jakie trafią na rynek w tym tygodniu. We wtorek Narodowy Bank Polski poinformuje o wysokości inflacji bazowej w lipcu (prognoza: 2,3% R/R). Dzień później zostaną opublikowane dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu. W czwartek natomiast inwestorzy poznają protokół z ostatniego posiedzenia RPP. Publikacje te nie będą jednak miały większego wpływu na notowania złotego, który w kolejnych dniach powinien pozostawać przede wszystkim pod wpływem sytuacji i nastrojów na rynkach globalnych.

Marcin R. Kiepas