Pierwsze dni tygodnia należały do wiadomości na temat hiszpańskich obligacji. Ostatnie dni jednak, należeć będą do informacji związanych z włoskimi papierami.

W środę informacją dnia okazała się wypowiedź Ewalda Nowotnego z Europejskiego Banku Centralnego, który wspomniał o istniejącej szansie na przyznanie Europejskiemu Mechanizmowi Stabilizacyjnemu licencji bankowej. Tym samym ta pozytywna wizja na przyszłość zignorowała w oczach inwestorów pojawiające się słabsze publikacje danych makroekonomicznych z takich gospodarek jak, Niemcy (niska wartość indeksu Ifo), Wlk. Brytania (słabszy odczyt PKB za II kwartał) czy Stanów Zjednoczonych (spadek sprzedaży nowych domów).

Natomiast w czwartek całą uwagę skupia już na sobie Rzym, zarówno w kontekście poniedziałkowego przetargu obligacji 5 i 10 letnich, jak również wczorajszej decyzji agencji Egan Jones, która obniżyła ocenę włoskiego długu z B+ do CCC+. Agencja uzasadniała swoją decyzję obawami o przyszłość włoskich regionów (Sycylia czeka na pomoc finansową od Rzymu), sektor bankowy oraz ogólną słabą koniunkturę gospodarczą w państwie.

Jak wiemy, hiszpańskie obligacje niemal z dnia na dzień biją kolejne rekordy pod względem wysokości rentowności. Najbliższe dni należeć będą do Włoch, bowiem po weekendzie czeka nas przetarg na 5 – letnie obligacje, które dzisiaj osiągają rentowność nieco powyżej 6 proc., oraz 10 – letnie na poziomie 6,4 proc., a cała aukcja docelowo ma opiewać na kwotę 5,5 mld euro. Tym samym uważam, że w najbliższym czasie warto poświęcić szczególną uwagę poniedziałkowej emisji włoskich papierów, ponieważ jej wynik może mieć znaczący wpływ na atmosferę w strefie euro oraz notowania wspólnej waluty.

Dzisiaj kilka minut po południu para EURUSD oscyluje w okolicach poziomu 1.2150 USD, podczas gdy wczorajszą sesję zakończyła notując 1.2147 USD, tak więc widać lekką konsolidację na tej parze walutowej. Rynek prawdopodobnie czeka na silniejszy impuls, który mógłby nadać kierunek dolarowi amerykańskiemu. Dlatego warto dzisiaj zwrócić uwagę na wyniki z amerykańskiego rynku pracy, gdzie poznamy tygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych o godzinie 14.30 oraz zamówienia na dobra trwałego użytku i dobra bez środków transportu.

Z kolei o godzinie 16.00 pojawi się publikacja indeksu podpisanych umów kupna domów, tak więc zasięgniemy też nieco więcej informacji na temat amerykańskiego rynku nieruchomości, którego ostatnie wyniki nie były zadowalające. Bez wątpienia powyższe publikacje mogą nadać decyzyjności parze walutowej EURUSD, dla której dzisiejsze maksimum wynosi 1.2175 USD i jego wybicie górą zwiększa szansę na osiągnięcie ostatniego lokalnego szczytu 1.2282 USD z 20 lipca.

Adrian Mech