Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) zdecydowało o niewypłacanie dywidendy z zysku za 2011 rok, poinformował bank w uchwale ZWZ.

"Zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w kwocie 126.060.059,89 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego banku" - głosi uchwała.

Także z zysku za 2010 rok BGŻ nie wypłacał dywidendy. W 2011 roku bank miał 126,06 mln zł jednostkowego zysku netto (który jest podstawą podziału wyniku) wobec 112,50 mln zł zysku rok wcześniej.

W roku 2011 skonsolidowany zysk netto Banku BGŻ wzrósł o 14% do 128,1 mln zł.