Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kredyt Banku, na poziomie BBB, podejmując jednocześnie decyzję o zdjęciu go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, poinformował Kredyt Bank w komunikacie.

"Potwierdzenie poziomu długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) na dotychczasowym poziomie oraz zdjęcie go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym odzwierciedla opinię agencji ratingowej Fitch, że rating (IDR) banku powstałego po połączeniu Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. najprawdopodobniej pozostanie na takim samym poziomie jak obecny rating (IDR) Kredyt Banku S.A., który wynika ze wsparcia ze strony podmiotu dominującego KBC ('A-'/Stabilny)"- podano w komunikacie.

"Pozostawienie viability rating na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym odzwierciedla przekonanie agencji ratingowej Fitch co do możliwości poprawy tej oceny w rezultacie połączenia"- podano także. Fitch Ratings potwierdził także krótkoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie "F3" oraz rating wsparcia na poziomie "2". W obu przypadkach ocena została zdjęta z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym".