Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 22,36 mln zł wobec 13,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1048,75 mln zł wobec 878,19 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 19,24 mln zł zysku netto wobec 9,71 mln zł zysku rok wcześniej.