Obecnie kurs EUR/USD znajduje się przy poziomie 1,2480. W oczekiwaniu na decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych (poznamy ją przed godziną 14:00) eurodolar powinien konsolidować się przy obecnych poziomach. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 1,2540, natomiast wsparcie na poziomie 1,2410.

ECB ma powody do cięcia stóp
Dziś najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Naszym zdaniem ECB obniży je o 25 pb, sprowadzając tym samym stopę operacji refinansujących do poziomu 0,75 proc. W obliczu fatalnych odczytów indeksów PMI dla przemysłu, stopniowego pogrążania się w recesji poszczególnych gospodarek strefy euro oraz inflacji zmierzającej do celu ECB, taki scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny. Co więcej przemawia za tym zdecydowanie wygasający wpływ operacji płynnościowych (LTRO) na rynek długu oraz przede wszystkim wciąż spadający popyt na kredyty ze strony hiszpańskich i włoskich firm.

Ostatnie dwie operacja długoterminowego refinansowania znacznie zwiększyły płynność na rynku międzybankowym (spread Euribor 3M- OIS zawęził się o około 60 pb- wykres z prawej strony) oraz skutecznie zachęciły do carry trade na długu peryferyjnych państw Eurolandu (spadły rentowności hiszpańskich i włoskich obligacji). Ten drugi efekt jest już coraz mniej widoczny. LTRO w sposób oczywisty przełożyły się na wzrost podaży gotówki w europejskich instytucjach finansowych, niestety jednak pozostały bez wpływu na popyt na kredyt zarówno ze strony gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw z sektora niefinansowego. Cięcie kosztu pieniądza byłoby w tej sytuacji działaniem, które mogłoby ten popyt pobudzić. 

Draghi już raz zaskoczył
Co prawda ECB nie wysyłał żadnych sygnałów sugerujących zmianę stóp procentowych, jednak w trwającym dopiero kilka miesięcy okresie urzędowania Mario Draghi pokazał już że potrafi zaskakiwać i podejmować nie zawsze oczekiwane decyzje. Z większą pewnością można natomiast oczekiwać, że podczas konferencji prasowej po posiedzeniu ECB nie padną żadne zapewnienia odnośnie wznowienia programu skupu obligacji (SMP) oraz kolejnej rundy długoterminowego refinansowania- LTRO. Przed wznowieniem niekonwencjonalnych środków polityki monetarnej (SMP i LTRO), ECB zdaje się obecnie czekać na ruch ze strony liderów politycznych w celu rozwiązania kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. A na to przyjdzie nam zaczekać prawdopodobnie do 28- 29 czerwca, na kiedy to zaplanowany jest szczyt Unii Europejskiej. 

RPP znów podniesie stopy?
Złoty od rana umacnia się. Po godzinie 9:00 kurs EUR/PLN znajduje się na poziomie 4,3450, a USD/PLN na poziomie 3,4830. Dziś decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi również Rada Polityki Pieniężnej. Po majowej podwyżce kosztu pieniądza o 25 pb, dziś również nie można wykluczyć dalszego ruchu ze strony RPP i kolejnej podwyżki o 25 pb. Za takim scenariuszem przemawia wciąż utrzymujący się stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy (w pierwszym kwartale wyniósł 3,5 proc. r/r), przyśpieszenie tempa inflacji (z 3,9 do 4,0 proc. r/r w kwietniu) oraz (aczkolwiek w dużo mniejszym stopniu) silne osłabienie polskiej waluty w poprzednim miesiącu.

Szymon Zajkowski