Akcjonariusze spółki Konsorcjum Stali zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 10,91 mln zł, czyli po 2,0 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie. Pozostałe 14,8 mln zł z ubiegłorocznego zysku trafi na kapitał zapasowy.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w 2011 roku w wysokości 25 710 421,24 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 10.913.722 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy; pozostałą część zysku w kwocie 14.796.699,24 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach walnego.

Konsorcjum Stali wypłaci dywidendę za 2011 rok w wysokości 2 złote brutto na jedną akcję. Dzień dywidendy ustala się na 26 lipca 2012 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 8 sierpnia 2012 roku, uchwalono także. Spółka miała 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 10,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 304,67 mln zł wobec 348,42 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 1,89 mln zł zysku netto wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej.