Coraz więcej spółek wykorzystuje ostatnie korekty cen akcji na rynku NewConnect i ogłasza skupy akcji własnych. Menedżerowie zauważają niedowartościowanie walorów zarządzanych przez siebie spółek i postanawiają to wykorzystać.
Notowania NCIndex w okresie od 10.04.2012 r. do 04.05.2012 r. (oś lewa – obrót w tys. zł, oś prawa – kurs w punktach) / Media

Wszystkie trzy sesje w poprzednim tygodniu zakończyły się wzrostami wartości głównego indeksu ASO. NCIndex próbuje odreagować po wcześniejszych wyraźnych stratach zapoczątkowanych w połowie marca. Główny indeks ASO w minionym tygodniu zyskał 1,81 proc. Największy wpływ na to miała poniedziałkowa sesja. Wartość NCIndex wzrosła z poziomu 40,25 pkt do 40,98 pkt.

Przez cały tydzień główny indeks ASO utrzymywał się powyżej bariery 40 pkt. Rynek NewConnect nieco zaskakująco zachowywał się zdecydowanie lepiej niż główny parkiet GPW. Indeks WIG w tym okresie stracił 0,9 proc. Obroty na małej giełdzie zgodnie z przewidywaniami były niskie w ubiegłym tygodniu. Część inwestorów wyjechała na długi weekend przez co zmniejszył się wolumen obrotu. Przeciętna wartość obrotu na jedną sesję wyniosła 3,71 mln zł i była aż o 40,78 proc. niższa niż tydzień wcześniej (6,26 mln zł).

Walory o największym procentowym wzroście (z wyłączeniem debiutantów) / Media

Liderzy wzrostów i spadków
Liderem wzrostów była spółka RAJDY 4x4 S.A. Wartość jej akcji wzrosła z poziomu 1,55 zł do 3,86 zł. Obrót tymi walorami w całym tygodniu wyniósł 240 tys. zł. Spółka nie podała w ostatnim czasie informacji mających istotny wpływ na wartość jej akcji. 27 kwietnia RAJDY 4x4 S.A. przekazała ogłoszenie dotyczące zwołania NWZA na 28 maja. Akcjonariusze będą wtedy głosowali m. in. nad podwyższeniem kapitału zakładowego z kwoty 3,225 mln zł do maksymalnie 12,9 mln zł. Pozostałe podmioty, które znalazły się wśród liderów wzrostów to spółki groszowe, które zdrożały w analizowanym okresie o zaledwie 0,01 zł.

Walory o największym procentowym spadku kursu (z wyłączeniem debiutantów) / Media

Liderem spadków była spółka Atlantis Energy S.A. Spółka ta przeprowadziła resplit. Jedna nowa akcja powstała ze scalenia 50 dotychczasowych. Obrót walorami Atlantis Energy S.A. był w ubiegłym tygodniu wysoki. Wyniósł 357 tys. zł. Sporą zniżkę zaliczyła także spółka Hefal Serwis S.A. Walory te w trakcie sesji 4 maja osiągnęły swoje historyczne minimum.

Wyniki finansowe wybranych spółek zaprezentowane w raportach za 2011 rok / Media

Wyniki finansowe spółek

Charakterystyka skupów akcji własnych wybranych spółek / Media

Wydarzenia tygodnia
Coraz więcej spółek wykorzystuje ostatnie korekty cen akcji na rynku NewConnect i ogłasza skupy akcji własnych. Menedżerowie zauważają niedowartościowanie walorów zarządzanych przez siebie spółek i postanawiają to wykorzystać.

W ubiegłym tygodniu spółka Novainvest S.A. poinformowała o zakończeniu skupu akcji własnych (link). Nabytych zostało łącznie 1 086 670 akcji stanowiących 6,98-proc. udział w kapitale zakładowym. Spółka rozpatruje możliwość kontynuowania skupu akcji własnych.

Z kolei PHZ Baltona S.A. poinformowało o kolejnych transakcjach w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. Od początku buy back-u spółka nabyła 24 068 akcji własnych stanowiących 0,21-proc. udział w kapitale zakładowym.

W poprzednim tygodniu kolejne spółki zasygnalizowały chęć skupu akcji własnych. WZA RUNICOM S.A. już podjęło uchwałę w tej sprawie. Spółki HORTICO S.A. i InBook S.A. przedstawiły projekty uchwał na najbliższe WZA, z których wynika, że odbędą się głosowania nad przeprowadzeniem takich programów. Z kolei na WZA Euro-Tax.pl S.A. odbędzie się głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 250 tys. akcji serii B od Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. po 5,79 zł za akcję w celu ich umorzenia. Cena rynkowa akcji Euro-Tax.pl S.A. na zamknięciu piątkowej sesji wynosiła 4,70 zł.

Inwestorzy powinni na bieżąco analizować informacje podawane przez spółki dotyczące ogłaszania skupów akcji własnych. Bardzo często taki komunikat rozgrzewa kurs akcji i w konsekwencji następują solidne wzrosty. Oczywiście wszystko zależy od warunków na jakich zostanie przeprowadzony buy back.

Łukasz Sas – Analityk NewConnect.info
Radosław Tadajewski – Prezes Zarządu Grupy Trinity S.A.