"Zarząd Integer.pl w związku z przyjętym planem rozwoju spółki, perspektywami rozwoju i koniecznością poniesienia wydatków niezbędnych do realizacji nowych przedsięwzięć opisywanych w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, przeniesienie zysku netto za 2011 rok na kapitał zapasowy" - czytamy w raporcie rocznym spółki.

W marcu, w rozmowie z ISB, Brzoska informował, że zarząd nie planuje dywidendy z zysku za 2011 r., ale jest możliwość, że wypłaci ją z zysku za 2012 r., chyba że dla akcjonariuszy korzystniejsze będzie jego reinwestowanie - jeśli okaże się, że spółka ma okazję zainwestować w usługę paczkomatową np. w USA.

Spółka Integer.pl miała 22,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 16,34 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 6,67 mln zł zysku netto wobec 6,25 mln zł zysku rok wcześniej.