Od dna 1 maja Giełda Papierów Wartościowych zmienia standardy kontraktów terminowych na kursy dolara, euro, frank szwajcarskiego i funta oraz obniża stawki opłat giełdowych pobieranych od członków giełdy z tytułu obrotu tymi instrumentami pochodnymi.

Jednostka transakcyjna kontraktów terminowych na waluty notowanych na GPW (wielkość kontraktu) zostanie zmniejszona z 10.000 na 1.000 jednostek waluty bazowej. Zmiana dotyczy wszystkich serii wymienionych instrumentów pochodnych. Jednostka notowania kontraktów zostaje natomiast taka jak obecnie, czyli wyrażona w PLN za 100 jednostek waluty.

Obniżka wartości jednostki transakcyjnej wchodzi w życie począwszy od 1 maja br. Przed tą datą KDPW_CCP przeliczy odpowiednio liczbę kontraktów na kontach uczestników zgodnie ze zmianą standardów.

Jednocześnie, z dniem 1 maja GPW obniża 10-krotnie opłaty transakcyjne od przedmiotowych instrumentów finansowych, tak aby nie nastąpiło zwiększenie kosztów dla inwestorów przeprowadzających takie transakcje.

Zmiany te są odpowiedzią na oczekiwania uczestników rynku instrumentów pochodnych. Mają one na celu zwiększenie płynności kontraktów terminowych na waluty oraz dalszy rozwój obrotu tymi instrumentami pochodnymi.

GPW konsekwentnie zmierza w kierunku stworzenia bezpiecznego, płynnego i atrakcyjnego dla inwestorów rynku kontraktów walutowych.