PKN Orlen opublikuje wyniki za I kwartał w środę, 25 kwietnia.

Analitycy z 6 domów maklerskich uwzględnionych w prognozie szacują, że przychody grupy w I kwartale wyniosły 28.210-31.263 mln zł, przy konsensusie na poziomie 29.531 mln zł wobec 22.674 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku.

W I kw. 2012 roku grupa PKN Orlen mogła osiągnąć skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 866-943 mln zł, przy konsensusie na poziomie 916 mln zł zysku wobec 1.339 mln zł zysku rok wcześniej.