Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1084,79 mln zł wobec 1061,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 29259,59 mln zł wobec 19662,80 mln zł rok wcześniej. We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 653,79 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 307,67 mln zł zysku netto wobec 464,95 mln zł zysku rok wcześniej.