Państwowy dług publiczny na koniec II kw. 2020 r. wyniósł 1 bln 97 mld 304,1 mln zł, co oznaczało wzrost o 5 proc. w drugim kwartale tego roku - wynika z czwartkowego komunikatu Ministerstwa Finansów.

"Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec II kwartału 2020 r. wyniósł 1.097.304,1 mln zł, co oznaczało: wzrost o 51.833,7 mln zł (+5,0 proc.) w II kwartale 2020 r., wzrost o 106.380,8 mln zł (+10,7 proc. ) w porównaniu z końcem 2019 r." - napisano w komunikacie ministerstwa finansów.

Resort dodał, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec II kwartału 2020 r. 1 bln 262 mld 23,4 mln zł. Oznacza to, że dług ten wzrósł o 158 mld 623,8 mln zł (o 14,4 proc.) w II kwartale 2020 r. i wzrósł o 216 mld 698,3 mln zł (o 20,7 proc.) w stosunku do końca 2019 r.