Ankietowani przez Narodowy Bank Polski eksperci są pewni, że w 2020 r. wystąpi w Polsce recesja - prawdopodobieństwo równe 92 proc., a jej głębokość wyniesie od -5 proc. do -1,8 proc. - poinformował w poniedziałek bank centralny w wynikach czerwcowej Ankiety Makroekonomicznej NBP.

“Zgodnie z typowymi scenariuszami, tj. zawartymi w 50-procentowym przedziale prawdopodobieństwa, głębokość recesji można szacować na od -5,0 proc. do -1,8 proc. W 2021 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB między 2,1 proc. a 5,2 proc., zaś w 2022 r. - między 1,9 proc. a 4,2 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa)” - napisano w komentarzu do wyników.

Dodano, że scenariusze centralne na poszczególne lata to -3,6 proc. dla 2020 r., 3,7 proc. dla 2021 r. i 3,1 proc. dla 2022 r., "przy czym są one słabo zarysowane”.

Według ankiety scenariusze recesyjne w latach 2021-2022 nie są całkowicie wykluczone, lecz prawdopodobieństwo ujemnego tempa wzrostu PKB pozostaje bardzo niskie, równe 11 proc. w 2021 r. i 9 proc. w 2022 r.

Jak podano w wynikach ankiety, eksperci spodziewają się z 85-procentowym prawdopodobieństwem, że średnioroczna inflacja w 2020 r. ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP. Scenariusz centralny to 3,3 proc., a granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa są równe 2,8 proc. i 3,8 proc.

“Dla 2021 r. scenariusz centralny (równy 2,3 proc.) nie jest dobrze zarysowany: równie prawdopodobne są wartości z zakresu 1,3 proc.-3,2 proc. który pokrywa się z 50-procentowym przedziałem prawdopodobieństwa. Z kolei w przypadku prognoz inflacji na 2022 r. najbardziej prawdopodobne wydają się wartości między 2,3 proc. a 3,3 proc., przy typowych scenariuszach dopuszczających również ukształtowanie się inflacji nieco poniżej tego przedziału (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 1,6 proc.-3,3 proc.). Scenariusz centralny dla inflacji CPI w 2022 r. to 2,5 proc.” - napisano.

Eksperci ankietowani przez bank centralny przewidują, że w ujęciu średniorocznym stopa bezrobocia rejestrowanego w 2020 r. wyniesie między 5,9 proc. a 9,0 proc., a w 2021 r. między 5,5 proc. a 8,5 proc. i między 5,4 proc. a 8,0 proc. w 2022 r.

“Tempo wzrostu nominalnych wynagrodzeń w br. wyniesie, wg ekspertów, między -0,1 proc. a 4,5 proc., po czym nieco wzrośnie, do 2,0 proc. - 7,5 proc. w 2021 r. i 3,0 proc. - 6,0 proc. w 2022 r.” - czytamy w komentarzu do wyników ankiety.

Z danych zebranych przez NBP wynika ponadto, że obecny poziom podstawowej stopy procentowej NBP zostanie utrzymany w kolejnym roku.

Jak podaje NBP, w komentarzach dodatkowych eksperci wskazywali przede wszystkim dużą niepewność wszelkich prognoz związaną z epidemią Covid-19 i jej spodziewaną drugą falą. Poza tym niektórzy eksperci zwrócili uwagę na czynniki, które mogą utrwalić inflację na podwyższonym poziomie, takie jak: ograniczenia podażowe, przerzucanie wzrostu kosztów firm (koszty zabezpieczeń okołozdrowotnych, koszty ustanowienia i uruchomienia – przynajmniej częściowo - nowych łańcuchów dostaw) na odbiorców końcowych, wzrost cen ropy naftowej, oraz na niepewność odnośnie inflacyjnych efektów stymulacji fiskalnej.