Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, która umożliwia zawieszenie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej. O podpisaniu ustawy poinformowało w środę biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

"29 czerwca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych" - wskazała w środowej informacji Kancelaria Prezydenta RP.

Chodzi o nowelizację ustawy o finansach publicznych, która przewiduje możliwość czasowego zawieszenia stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

Uchwalona przez Sejm pod koniec maja br. nowelizacja ustawy o finansach publicznych przewiduje, że SRW nie będzie stosowana w czasie epidemii. Ustawa określa też ścieżki automatycznego powrotu jej stosowania. W zależności od sytuacji makroekonomicznej, czas powrotu do SRW wynosi od 2 do 4 lat.

Zamiar zmiany ustawy MF motywuje tym, że artykuł 112d ustawy o finansach publicznych w dotychczasowym brzmieniu umożliwia stosowania stabilizującej reguły wydatkowej wyłącznie w sytuacji stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej na terenie całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Według MF uzupełnienie artykułu pozwoli na zastosowanie „analogicznego rozwiązania do wprowadzonego w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia, pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie zwalczania skutków związanych z epidemią COVID-19”.