Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych w maju będzie niższe, ale klienci detaliczni będą nadal korzystać z preferencji względem inwestorów na rynku hurtowym - wynika z piątkowego komunikatu Ministerstwa Finansów.

Jak tłumaczył, cytowany w komunikacie MF, wiceminister finansów Piotr Nowak zmiana warunków oprocentowania obligacji oszczędnościowych wynika z ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych, wynikających w głównej mierze ze zmiany parametrów polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny.

"Obniżeniu ulega oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. W otoczeniu niskich stóp procentowych oferta obligacji oszczędnościowych nadal pozostaje atrakcyjna dla oszczędzających – w warunkach panującej niepewności w sferze gospodarczej obligacje oszczędnościowe, w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa, to najbezpieczniejsza forma gromadzenia kapitału" - podkreślił Nowak.

Zgodnie z komunikatem oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 1,00 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-latek, 1,30 proc. dla 4-latek oraz 1,70 proc. dla 10-latek.

Obligacje rodzinne 6- i 12-letnie przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio na poziomie 1,50 proc. i 2,00 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

MF informuje ponadto, że dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze.

W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – ustalonej dla emisji oferowanych w maju br. na poziomie 0,75 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która ustalona zostaje na poziomie 1,00 proc.

Natomiast oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży, która w wyniku zmiany warunków całej oferty obligacji oszczędnościowych będzie wynosić 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,50 proc. dla 12-letnich.