Amerykański Fed w niedzielę obniżył interwencyjnie stopy proc., by wesprzeć gospodarkę zagrożoną konsekwencjami epidemii Covid-19. Fed zapowiedział skoordynowaną akcję z największymi pięcioma bankami centralnymi świata, by zagwarantować płynność.

Fed, który obniżył niedawno stopy procentowe, poinformował, że obniża je jeszcze o 1 pkt. proc. i rozluźnia normy dotyczących rezerw bankowych, by zwiększyć podaż kredytów.

Bank centralny USA rozpoczął skoordynowaną kampanię wraz z Bank of England, bankami centralnymi Japonii, Kanady, Szwajcarii i Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), by zapewnić globalną płynność - poinformowały Bank Kanady i EBC.

Jak podaje AFP, Fed zamierza utrzymać stopę proc. bliską zera do czasu, gdy gospodarka ustabilizuje się po kryzysie spowodowanym epidemią koronawirusa.