EBOR pomoże i możliwe, że projekt zostanie zrealizowany wcześniej niż za półtora roku.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił w trakcie niedawnej konferencji Impact Fintech w Katowicach, że rusza z kolejnym – po pracach nad przyjętą niedawno przez rząd „Strategią rozwoju rynku kapitałowego” – programem wsparcia dla polskich władz dotyczącym zmian prawnych w zakresie finansów. Tym razem będzie on dotyczył m.in. pomocy dla Komisji Nadzoru Finansowego w budowie tzw. piaskownicy regulacyjnej dla branży fintech.
Chodzi o stworzenie młodym firmom, które dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych chcą zaistnieć na rynku finansowym, odpowiednich warunków prawnych – pozwalających np. na wypróbowanie nowej usługi przez klientów, ale bez konieczności spełniania wszystkich wymogów, jakie są stawiane instytucjom licencjonowanym przez nadzór.
Nowy program jest obliczony na półtora roku. Ponad rok temu KNF ogłosiła już start piaskownicy. Nadzór dokonał nawet wyboru kilku instytucji, które miały być odpowiedzialne za bezpośrednią współpracę ze start-upami technologicznymi. Ale do finalnego podpisania umów nie doszło. Był to dla nadzoru gorący czas: afery związanej z poprzednim przewodniczącym Markiem Chrzanowskim i przyjścia nowego szefa KNF.
Jacek Barszczewski, rzecznik nadzoru, wskazuje jeszcze inny powód: – Na początku 2019 r. UKNF otrzymał potwierdzenie ze strony Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia wsparcia w ramach PWRS (Programu Wspierania Reform Strukturalnych – red.), po przeprowadzeniu ponownych analiz dotychczasowe prace nad pierwotnym modelem piaskownicy regulacyjnej zostały zawieszone – mówi. I dodaje, że aktualnie UKNF definiuje nowe podejście do zagadnienia piaskownicy, a wsparcie w ramach PWRS będzie jednym z czynników mających wpływ na jej ostateczny kształt. W najbliższym czasie UKNF poinformuje szerzej o planowanych w tym zakresie działaniach opartych m.in. o PSD2 oraz sieć blockchain.
PSD2 to unijna dyrektywa wprowadzająca tzw. otwartą bankowość. Od kilku miesięcy banki mają obowiązek udostępniać dane klientów (za ich zgodą) innym klientom. Pozwala to np. na agregację rachunków, czyli zarządzanie pieniędzmi na kilku kontach dzięki jednemu serwisowi.
Według przedstawiciela nadzoru możliwe jednak, że piaskownica powstanie wcześniej niż za półtora roku. – Prace w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych nie wyłączają możliwości prowadzenia niezależnych prac przez UKNF w tym zakresie. Wówczas zaproponowane rozwiązanie może posłużyć jako ewaluacja wcześniej uruchomionej piaskownicy – zapowiada Jacek Barszczewski.