Giełda Papierów Wartościowych w październiku 2019 r. zanotowała w ujęciu rocznym spadki wartości obrotu akcjami i wolumenów obrotu instrumentami finansowymi, energią elektryczną i gazem. Wzrósł jedynie wolumen obrotu świadectwami efektywności energetycznej.

Zgodnie z opublikowanymi we wtorek przez GPW danymi, w październiku spadła wartość obrotu akcjami w transakcjach sesyjnych - do 15,9 mld zł, czyli o 2,9 proc. w stosunku do października 2018 r. Łączna wartość obrotu akcjami, wraz z transakcjami pakietowymi, wyniosła 16,1 mld zł - o 2,9 mld zł mniej niż przed rokiem. Średnia dzienna wartość obrotu była niższa o 2,8 proc. Wartość indeksu WIG na koniec października 2019 r. wyniosła 57 tys. 783,02 pkt i była o 4,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Kapitalizacja 409 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec października 2019 r. wyniosła 554,30 mld zł. Łączna kapitalizacja 458 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym parkiecie sięgnęła na koniec października 2019 r. 1 102,1 mld zł. W październiku 2019 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tyle samo co rok wcześniej.

Na rynku NewConnect odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 39,2 proc. rok do roku do poziomu 179,1 mln zł. Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 587,5 tys. sztuk, czyli o 17,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 20,6 proc., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 33,6 proc.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,7 mld zł, wobec 85,4 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 29,0 TWh, co oznacza spadek o 1 proc. rdr. Wolumen na rynku spot wzrósł o 14,4 proc. do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward spadł o 2,4 proc. rdr do poziomu 26,0 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w październiku o 31,9 proc. rdr do 14,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 30,1 proc. do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 37,4 proc. rdr do poziomu 12,2 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku spot wyniósł 1,9 TWh, co oznacza spadek o 51,7 proc. GPW zwraca jednak uwagę, że październikowe dane w tym obszarze są nieporównywalne rok do roku, bo w czerwcu 2019 r. zakończyły się notowania certyfikatów kogeneracyjnych.

O 7,4 proc. rdr wrósł wolumen obrotu "białymi certyfikatami" - prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną.