Spośród krajów unijnych mniejsze niż u nas zaangażowanie obcych inwestorów mają tylko Rumuni.

Pierwszy raz od ponad dekady zagraniczni inwestorzy mają już tylko minimalną przewagę nad polskimi gospodarstwami domowymi, jeśli chodzi o udział w krajowych aktywach finansowych. W 2018 r. wartość gotówki, należności i papierów wartościowych będących w ich rękach była niemal równa naszemu produktowi krajowemu brutto. Obniża się ona od początku 2017 r. Wtedy wynosiła ponad 117 proc. rocznego PKB Polski.

Powody zmian to m.in. sytuacja makroekonomiczna, w której efekcie w bieżących transakcjach z zagranicą Polska notuje nadwyżki (z importera kapitału przeistoczyliśmy się w skromnego eksportera). Swoje zrobiła też rządowa polityka repolonizacji, czyli odkupywanie akcji dużych firm z rąk zagranicznych właścicieli.