Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro spadła o 0,3% w ujęciu miesięcznym w maju 2019 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna spadła o 0,4% w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 1,3% w strefie euro oraz o 1,3% w całej UE.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,6% wzrostu w ujęciu rocznym.